ดอกดาวเรือง

 

ชาติบุษป์พุทธชาติซาบ            กุหลาบขนาบทั้งสองทาง
เมงระมาดยี่สุ่นกาง                              กลีบบานเพราเหล่า ดาวเรืองฯ
              ชาติบุษป์พุทธชาติขึ้น             เคียงกลาง
กุหลาบบกนาบสองทาง                        กลุ่นฟุ้ง
เมงระมาดยี่สุ่นกาง                              ตรงกลีบ
สาวสาวฉวยชิงหยุ้ง                            เก็บร้อยร้อยกรอง

  ชื่อพฤกษาศาสตร์                           Tagetes erecta

  วงศ์                                                   COMPOSITAE.

  ถิ่นกำเนิด                                อเมริกาใต้และประเทศเม็กซิโก

  วรรณคดีที่กล่าวถึง                        นิราศธารทองแดง  

  การขยายพันธุ์                         การเพาะเมล็ด

  ลักษณะ       เป็นไม้ล้มลุก มีต้นเป็นพุ่ม สูงประมาณ 3 - 4 ฟุต ปลายใบเป็นจัก ดอกมีทั้งดอกซ้อนและไม่ซ้อน มีอยู่หลายสี เช่น สีเหลือง ส้ม แสด สีขาว ตามพันธุ์ เมื่อออกดอกแล้วต้นเดิมจะตาย