สวัสดีลูกศิษย์และชาว Blog ทุกท่าน

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2554 นี้ ผมได้รับเกียรติจาก กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่ 4 (ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับผู้นำท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดภาคใต้) ในการบรรยายพิเศษ ให้กับ กลุ่ม อบต. อบจ. เทศบาล และบุคลากรของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในโครงการติดอาวุธทางการค้าแก่ ผู้บริหารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตร “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบรู้ AEC”  โดยผมได้รับเกียรติให้กล่าวปาฐกถาพิเศษ และบรรยายหัวข้อ “10 ประเด็นที่ผู้นำท้องถิ่นต้องรู้จริง..เพื่อก้าวไปกับอาเซียนเสรี” ณ สถาบันพัฒนาบุคลการ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชมภาพบรรยากาศของการ Workshop ได้ที่ facebook ของผมครับ

และเรียนรู้กิจกรรมที่ผ่านมา ทั้งหมด 4 ครั้ง มีรายละเอียดดังนี้

ครั้งที่ 1  บรรยายในวันที่ 5 กันยายน 2554

(http://www.gotoknow.org/blog/chiraacademy/457772)

ครั้งที่ 2  บรรยายในวันที่ 8 กันยายน 2554

(http://www.gotoknow.org/blog/chiraacademy/459160)

ครั้งที่ 3  บรรยายในวันที่ 12 กันยายน 2554

http://www.gotoknow.org/blog/chiraacademy/459981

ครั้งที่ 4  บรรยายในวันที่ 15 กันยายน 2554 (วันนี้)

 

ผมจะนำสาระดี ๆ และภาพบรรยากาศมาฝากทุกท่านเช่นเคยครับ

 

จีระ หงส์ลดารมภ์