nobita
นาย ชัยพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร


พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนดให้คุณครูของกรุงเทพมหานคร เป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

        ปัจจุบันข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต  สำนักพัฒนาสังคม และสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร   เมื่อพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ (พรบ.กทม. ๕๔) มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๔  ต้องเปลี่ยนจากข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร เป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร 

        โดยที่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร หมายถึง ข้าราชการกรุงเทพมหานครที่ทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ (ตำแหน่งครูผู้ช่วย และตำแหน่งครู)  และข้าราชการกรุงเทพมหานครที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์

          สำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่บัญญัติใน พรบ.กทม. ๕๔ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ เว้นแต่กรณีที่มิได้บัญญัติไว้ใน พรบ.ฉบับนี้ ให้นำกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาใช้บังคับกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรกรุงเทพมหานครโดยอนุโลมและให้อำนาจหน้าที่ของ ก.ค.ศ. เป็นอำนาจหน้าที่ของ ก.ก.

         หวังว่าคุณครูกรุงเทพมหานครที่ได้อ่านบันทึกนี้แล้วคงจะตอบตัวเองได้ว่า ปัจจุบันท่านคือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ฉะนั้น การจะยื่นเสนอเรื่องหรือผลงานทางวิชาการหรือการติดต่อใด ๆ ก็จะทำให้เกิดการสื่อสารด้วยลายลักษณ์อักษรได้ถูกต้องเป็นปัจจุบันไม่ล้าสมัยนะครับ 

แล้วจะนำเสนอสาระข้อมูลเกี่ยวกับคุณครู กทม.ในตอนต่อไปนะครับ

(ขอแก้ไขตามที่มีผู้ให้คำแนะนำเเพื่อให้สมบูรณ์และถูกต้องขึ้น)

หมายเลขบันทึก: 459036เขียนเมื่อ 6 กันยายน 2011 21:22 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2012 20:34 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี