pier
ศิริพรรณ โสภณเสถียร

Superhero Microbe


รามหัศจรรย์ Trichoderma จากกอไผ่

การศึกษาการเจริญเติบโตและการเป็นปฏิปักษ์ต่อเชื้อราบนอาหารเลี้ยงเชื้อแข็งของเชื้อราไตรโครเดอร์ม่าตามธรรมชาติจากใบไผ่

Preliminary Study ofGrowth and Antifungal Properties in Agar-Plate Cultures of Natural Trichoderma Fungi from Bamboo Leaves

ศิริพรรณ โสภณเสถียร

สาขาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

833 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ10330 โทรศัพท์  0-2219-3833-40  E-mail :  kaneko1133@gmail.com

บทคัดย่อ

          เชื้อรา Trichoderma spp. เป็นเชื้อราที่มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมเชื้อราโรคพืช     AIR 1 คือเชื้อราTrichodermaสายพันธุ์ธรรมชาติที่แยกได้จากใบไผ่ของป่าไผ่    อ. หล่มเก่า       จ. เพชรบูรณ์ ถูกนำมาศึกษาเปรียบเทียบกับเชื้อรา Trichoderma harzianum  สายพันธุ์จากห้องปฏิบัติการควบคุมโรคพืชโดยชีวภาพ ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    พบว่าเชื้อรา Trichoderma ทั้งสองสายพันธุ์เจริญเติบโตได้รวดเร็วบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA      โคโลนีของเชื้อรา  AIR  1  มีลักษณะเป็นฝ้ายฟูหลวม    บางส่วนเกาะเป็นกระจุก สร้าง pigment  สีเขียวเหลือง, สีเหลือง, และสีขาว ส่วนโคโลนีของเชื้อรา T. harzianum   มีลักษณะเป็นฝ้ายฟูหลวม    สร้าง pigment  สีเขียว       conidia ของเชื้อราของทั้งสองสายพันธุ์มีลักษณะกลมเล็ก    เซลเดียว    ผิวเรียบ    สีเขียวเข้ม        เชื้อรา AIR 1 และเชื้อรา  T. harzianum   สายพันธุ์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สามารถเจริญได้ดีบนอาหารเลี้ยงเชื้อ BPA   ไม่พบการสร้าง clear zone ของเชื้อรา Trichoderma  ทั้งสองสายพันธุ์บนอาหารเลี้ยงเชื้อ Carboxymethyl cellulose sodium  salt congo red agar + 2 % Banana peel       ผลการทดสอบการยับยั้งการเจริญเติบโตเบื้องต้นโดยวิธี dual culture  กับเชื้อราโรคพืช ได้แก่Fusarium oxysporum, Pythium aphanidermatum, และ Phytophthora  parasitica บนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA , BPA,  และ  CMC sodium saltcongo red agar + 2 % Banana peel พบว่าเชื้อรา Trichoderm ทั้งสองสายพันธุ์เป็นปฏิปักษ์กับการเจริญเติบโตของเชื้อราโรคพืชทั้ง 3 สายพันธุ์  โดยเฉพาะเมื่อเจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA    แต่เป็นปฏิปักษ์กับP. aphanidermatumได้น้อยที่สุด       เชื้อรา T. harzianum สายพันธุ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีศักยภาพการเป็นปฏิปักษ์กับเชื้อราโรคพืชสูงกว่าเชื้อธรรมชาติจากใบไผ่ 

คำสำคัญ :  Trichoderma sp,  ใบไผ่, อาหารเลี้ยงเชื้อแข็งเปลือกกล้วย,  Dual culture

 

ABSTRACT

            Trichoderma spp.are filamentous green-spored ascomycetes thathave been described as antagonistic fungiable to control a wide range of phytopathogenic fungi.  The mycelium growth rate, colony, and antagonism character of two sources of Trichoderma were studied.  AIR 1 is the natural trichoderma strain isolated from bamboo leaves of Amphur Lomkao, Petchaboon province.  Trichoderma harzianum is the commercial strain  of Kasesart University.  On PDA, the colony of AIR  1  formed the compact and loose tufts mycelium in the conspicuous bright greenish yellow or yellow or less frequently white pigments within three or four days.  T .harzianum formed the compact mycelium with green pigments.  Both of them produced the round smooth, small green conidia.  Growth rate of mycelium of AIR 1 on solid media;   Potato Dextrose Agar (PDA), Banana Peel Agar (BPA),  comparing with that of  T. harzianum was not different.  The mycelium of both strains on BPA was quite thin and flat.  We could not detect clear zone on the single culture of both strains on Carboxymethyl Cellulose sodium salt Congo red agar + 2 % Banana peel.   Antifungal properties of AIR 1 and T .harzianum  were tested against phytopathogens    such     as      Fusarium      oxysporum, Phytophthora parasiticaPythium  aphanidermatum by dual culture test on different solid  media:  PDA, BPA and CMC sodium salt Congo red agar + 2 % Banana peel.   The reduction in growth of  3 genus of phytopathogens was evidenced when they were paired with  both  strains  of  trichoderma,   especially on  PDA.   The   least   inhibition   was   observed   in  dual culture of  P. aphanidermatum.   However,  T .harzianum  belonged to Kasetsart University had competitive antagonistic stronger than that of  the strains obtained from natural trichoderma from bamboo leaves.  

 

Keywords:   Trichoderma sp,   Bamboo leaves,   Banana Peel Agar,   Dual culture

 

เขียนใน GotoKnow
 โดย 
 ใน pier
คำสำคัญ (Tags): #micro#sci
หมายเลขบันทึก: 458305เขียนเมื่อ 4 กันยายน 2011 04:38 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 มิถุนายน 2012 05:13 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี