เนื่องจากในสัปดาห์หน้าวันที่ 18 สิงหาคมจะเป็นวันวิทยาศาสตร์เเห่งชาติท่งโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์มากมายค่ะ

 

หนึ่งในการจัดกิจกรรม  คือ  การเเข่งขันการตอบปัญหาวันวิทยาศาสตร์ในทุกระดับชั้น ตั้งเเต่ ม.1-ม.6 ซึ่งในเเต่ระดัยจะมีของรางวัลให้โดยตัวเองทำหน้าที่เป็นพิธีกรในการอ่านคำถามเด็กนักเรียนมาลงชื่อเพื่อเข้าร่วมในการเเข่งขันเพื่อจะได้ทำประกาศนียบัตรให้เเก่นักเรียนผู้ที่ร่วมเข้าเเข่งขัน