เรียนเพื่อนๆชาวBlog วันนี้มีเรื่องมาเล่าสู่การฟัง เป็นการแลกเปลี่ยนรู้ + KM หรือเปล่า ก็ไม่รู้นะคะ 

     วันที่ 17 – 19 สิงหา พี่เปิ้นมาเรียน หลักสูตร “การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง  ด้วยโปรแกรมสำเสร็จรูปทางสถิติ”  ที่ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จัดโดย ... ผศ. ดร. บัณฑิต  ผังนิรันดร์ ... ร่วมกับ...สมาคมนักวิจัย (The Association of Researchers)   เพื่อมาเรียน การวิเคาระห์สมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling : SEM) หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ สามารถนำไปใช้ได้ทุกการวิจัยและทุกสาขานะคะ แต่หมอเปิ้น  ทำด้านสาธารณสุขคะ เพราะมีความรู้ทางด้านนี้นะคะ

 

 

 

 

 

 

พอแค่นี้ก่อนะคะ ผศ. ดร. บัณฑิต  ผังนิรันดร์ กำล้งสอนอยู่และท่านสอน เก่งมากๆๆ

    สมศรี  นวรัตน์

    รพ.บ้านลาด