เมื่อวานนี้  ครูอ้อย เชิญครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ประชุม  เพื่อคิดหาแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  โดยให้โจทย์คิดหาโครงการ  และมีแผนการจัดการเรียนรู้แนบมาด้วย

*****

ครูอ้อย  ก็คิดไปด้วย เพราะ ยืนสองขา ที่ต้องจัดให้ตัวเอง กับ ดูแลเพื่อนครูในกลุ่ม

*****

สะเทือนมาก  กับผลของ O-Net และ N.T.ที่อยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง หรือ พอใช้

*****

เครียดเสียด้วยซ้ำ  ที่ต้อง  สอนเพื่อสอบ  ทั้งๆที่ชอบจัดการ  ด้วยวิธีการ เรียนปนเล่น  เพื่อ ผลที่ยั่งยืน

*****

ไปนิเทศการจัดการเรียนรู้ ของเพื่อนครู  ก็อดชื่นชมไม่ได้  ที่เห็นเป็นรูปธรรมกับการเน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ  กับ 4 Skills  ครบถ้วน

*****

แต่เราต้องจัดการ  ให้การพัฒนา  หนึ่งในนั้น คือ แผนยกระดับผลสัมฟทธิ์ทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นของตนเอง

*****

นัดส่งในวันที่ 22 สิงหาคม 2554

*****

ที่เคยเขียน

  แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

*****

แต่ครูอ้อย คิดในระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง  หนังสือเล่มเล็ก..... ที่มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียน  รู้จักสรุปคำสำคัญ ในเนื้อหาที่เรียน  ลงมาไว้ในหนังสือเล่มเล้ก  วาดรูปประกอบ ตลอดจนหาข้อมูล มาอธิบายคำสำคัญนั้น 

*****

น่าสนใจไหมคะ  รออ่านบันทึกหน้านะคะ  ขอบคุณค่ะ