เมื่อเดือนพฤษภาคม 2554 สัตวแพทย์รุ่น 48 กรมปศุสัตว์ได้จัดงานรวมรุ่นประจำปี 2554 ที่จังหวัดน่าน โดยหมอสงวน  มีนิล เจ้าของพื้นที่และเพื่อนๆ ที่อยู่ภาคเหนือตอนบนร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงาน  สถานที่ น่านฟ้าใสรีสอร์ท

           

   เวที มีข้อความภาษาเหนือ

           

 

 

กระซิบรักที่น่าน สัตวแพทย์รุ่น 48 บนกระเป๋าเสื้อที่ระลึก

           

ของที่ระลึกเป็นเสื้อพื้นเมือง

 

         

งานเลี้ยงตอนเย็น เพื่อนๆ และครอบครัว มากหน้าหลายตา

         

          รถรางชมเมือง

         

          มัคคุเทศน์สาวสวย

         

  ช่วงเช้าก่อนงานมีรถรางพร้อมมัคคุเทศน์พาเที่ยวรอบเมืองน่านชม  พระธาตูแช่แห้ง กำลังบูรณะซ่อมแซม ทาสีใหม่

         

         

  ข้อเสียของการถ่ายภาพไว้นานๆ แล้วมาย้อนดูทำให้ลืมสถานที่ที่เราบันทึกภาพไว้ได้      ครั้งต่อไปต้องจดบันทึกแล้ว     ภาพนี้ไม่รู้ชื่อวัดอะไร มีต้นตาลสูงๆ