ต้อนรับเดือนรอมฎอน

เดือนรอมฎอน

 
 
 
 
 
 

 

เดือนรอมฎอนมีความสำคัญอย่างไร ?

“เมื่อเดือนรอมฎอนมาถึง ประตูต่างๆของสวรรค์ก็ถูกเปิด
และประตูต่างๆของนรกก็ถูกปิด และบรรดาชัยฏอนก็ถูกพันธนาการไว้”

(บันทึกโดยอัลบุคอรียฺและมุสลิม)

ท่านมีความรู้สึกต่อเดือนรอมฎอนอย่างไร ?

เมื่อท่านนบีได้ก้าวขึ้นมิมบัรท่านได้กล่าวว่า “อามีน อามีน อามีน” มีผู้ถามว่า
“โอ้ท่านร่อซูลุลลอฮฺ แท้จริงเมื่อท่านได้ก้าวขึ้นมิมบัร ท่านได้กล่าวว่า อามีน
อามีน อามีน” ท่านร่อซูลุลลอฮฺตอบว่า
“แท้จริงญิบรออีล ได้มาหาฉัน (ขณะนั้น) แล้วกล่าวว่า
ผู้ใดเข้าสู่เดือนรอมฎอนแล้วเขาไม่ได้รับการอภัยโทษ เขาเข้าสู่ไฟนรก
ขอให้เขาห่างไกลจากความเมตตาของพระองค์ ท่านจงกล่าวว่า อามีน แล้วฉันก็กล่าวว่า
อามีน”
บันทึกโดยอัลคุซัยมะฮฺ อะหมัด และอัลบัยฮะกียฺ
สังคมมองหยั่งเดือนรอมฎอนอย่างไร ?
“เดือนรอมฎอนนั้นเป็นเดือนที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาในฐานะเป็นข้อแนะนำสำหรับมนุษย์
และเป็นหลักฐานอันชัดเจนเกี่ยวกับข้อแนะนำนั้น
และเกี่ยวกับสิ่งที่จำแนกระหว่างความจริงกับความเท็จ ดังนั้น
ผู้ใดในหมู่พวกเจ้าเข้าอยู่ในเดือนนั้นแล้ว ก็จงถือศีลอดในเดือนนั้นเถิด”

(บะเกาะเราะฮฺ 185)
 

จะทำอย่างไรให้เดือนรอมฎอนเป็นเดือนอันประเสริฐที่มีคุณค่าในชีวิตและสังคมของเรา ?

วิธีต้อนรับเดือนรอมฎอน

 
 
วิธีที่ 1
การวิงวอน(ดุอาอฺ)ต่ออัลลอฮฺ
ให้เรามีชีวิตได้ทันทำอิบาดะฮฺในเดือนรอมฎอนอีกครั้งหนึ่ง
ด้วยสุขภาพพลานามัยอันสมบูรณ์
วิธีที่ 2
ต้อนรับเดือนรอมฎอนด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์อัลลอฮฺทรงโปรดประทานชีวิตและสุขภาพจนมีโอกาสเข้าสู่เดือนรอมฎอนและทำอิบาดะฮฺอีกปีหนึ่ง
ซึ่งเป็นพระเกียรติอันล้ำค่าที่บ่าวของอัลลอฮฺได้รับโอกาสถวายความดีในเดือนอันประเสริฐนี้

วิธีที่ 3
ต้อนรับเดือนรอมฎอนด้วยการแสดงความยินดี ความปลื้มใจ เช่นที่ท่านนบี y
กล่าวเมื่อใกล้เดือนรอมฎอนว่า
“เดือนรอมฎอนมายังพวกท่านแล้ว เดือนรอมฎอนเป็นเดือนอันมีความจำเริญยิ่ง
อัลลอฮฺทรงบัญญัติให้พวกท่านถือศีลอดในเดือนนี้ ประตูสวรรค์จะถูกเปิด
และประตูนรกจะถูกปิด”
(บันทึกโดยอิมามอะหมัด)
บรรดาอัสสะละฟุศศอและฮฺจะแสดงความดีใจและเอาใจใส่ในการต้อนรับเดือนรอมฎอน
เพราะเป็นสัญลักษณ์ของผู้ศรัทธาที่จะปิติยินดีเมื่อมีโอกาสกระทำความดีอันเป็นหนทางสู่ความเมตตาของอัลลอฮฺ

วิธีที่ 4
ต้อนรับเดือนรอมฎอนด้วยการวางแผนและความตั้งใจในการรับประโยชน์และผลบุญอย่างสุดความสามารถ
เพราะชาวอาคิเราะฮฺจะวางแผนเพื่อโลกหน้า เหมือนชาวดุนยาที่มักจะวางแผนเพื่อโลกนี้
ตัวอย่างในการวางแผนในเดือนรอมฎอนคือ การจัดตารางทำอิบาดะฮฺ ทำความดี กี่ชนิด
กี่อย่าง และให้มีระบบในการบริหารเวลาในเดือนนี้
วิธีที่ 5
 
ต้อนรับเดือนรอมฎอนด้วยการทำสัญญากับอัลลอฮฺ
ให้พระองค์ทรงโปรดเอื้ออำนวยให้เรานั้นปฏิบัติอิบาดะฮฺอย่างจริงใจ
และให้คำมั่นสัญญานี้มีความบริสุทธิ์ใจ เพราะอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ทรงสัญญาไว้ว่า
“ดังนั้น หากพวกเขาจริงใจต่ออัลลอฮฺแล้ว ก็จะเป็นการดีแก่พวกเขา”
และท่านนบี เคยพูดกับสาวกท่านหนึ่งว่า
“ถ้าหากท่านจริงใจต่ออัลลอฮฺ อัลลอฮฺจึงจะจริงจังต่อท่าน”
วิธีที่ 6
 
ต้อนรับเดือนรอมฎอนด้วยการศึกษา แสวงหาความรู้ เกี่ยวกับการถือศีลอด
และปัญหาที่ใกล้เคียง เพื่อเป็นการเตรียมตัวปฏิบัติอิบาดะฮฺอย่างถูกต้อง
เพราะเราถูกใช้ให้ถามผู้รู้ในสิ่งที่เราไม่รู้
ดังนั้นเป็นหน้าที่ของเราทุกๆคนที่ต้องเอาใจใส่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้
และอย่าถือว่าเป็นเรื่องเล็ก เพราะผลกระทบจากการที่ไม่รู้หลักการของการถือศีลอดนั้น
อาจทำให้สูญเสียซึ่งผลบุญที่เรามุ่งมั่นแสวงหาอย่างขะมักเขม้น
จึงทำให้พวกเราขาดทุนโดยไม่รู้สึกตัว
วิธีที่ 7
การต้อนรับเดือนรอมฎอนด้วยความตั้งใจห่างไกล ละทิ้งความผิดทุกชนิด
และกลับเนื้อกลับตัวอย่างบริสุทธิ์ใจ
เพราะบรรดาผู้ศรัทธามีหน้าที่ต้องเตาบัต(กลับเนื้อกลับตัว)ในทุกเวลาอยู่แล้ว
เมื่อถึงเดือนรอมฎอนก็เป็นโอกาสทองที่เราต้องเตาบัตตัว
เพราะถ้าหากไม่สามารถกลับเนื้อกลับตัวในเดือน แล้วเมื่อไหร่เล่าจะกลับเนื้อกลับตัว
วิธีที่ 8
ต้อนรับเดือนรอมฎอนด้วยการเตรียมตัวเผยแผ่ความดีงามและคุณธรรมแห่งเดือนรอมฎอน
ให้คนใกล้เคียงมีแนวร่วมในการทำความดี เช่น

เชิญชวนละหมาดที่มัสยิดทุกวักตู
ละหมาดตะรอเวียะฮฺทุกคืน

บริจาคทานทุกวัน
อ่านอัลกุรอานให้มากๆ
ระงับอารมณ์ให้หนักแน่น

จัดบรรยายหรือนะศีหะฮฺ แบบสั้นๆเล็กๆน้อยๆ สำหรับครอบครัวและเพื่อนฝูง
ซึ่งจะสร้างบรรยากาศอันสวยงามในสังคมของเรา
วิธีที่ 9
ต้อนรับเดือนรอมฎอนด้วยชีวิตใหม่อันขาวบริสุทธิ์และปราศจากมลทิน
โดยตั้งใจคืนดีกับ
 
อัลลอฮฺ โดยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นบ่าวของพระองค์

ร่อซูลของอัลลอฮฺ โดยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นผู้ยืนหยัดในแนวทางของท่าน

ครอบครัว สังคม และสิ่งแวดล้อม
คือชีวิตทั้งปวงให้ขึ้นอยู่กับพระบัญชาของอัลลอฮฺ

ชีวิตเช่นนี้ย่อมเป็นชีวิตที่สดใส มีความสุข และมีความสำเร็จอย่างแน่นอน
 
วิธีที่ 10
ต้อนรับเดือนรอมฎอนด้วยจิตสำนึกอันเลื่อมใสต่อประชาชาติอิสลาม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเห็นพี่น้องมุสลิมที่กำลังประสบความทุกข์
ให้เราร่วมความรู้สึกกับเขาในสิ่งที่เขากำลังประสบอยู่
เฉกเช่นพี่น้องมุสลิมที่ฟิลิสฏีน อัฟฆอนิสตาน อิรัก และอื่นๆ
เพราะเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการต่อสู้นัฟซู ต่อสู้ชัยฏอน ต่อสู้ศัตรู

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Rose

คำสำคัญ (Tags)#วาดรูป

หมายเลขบันทึก: 452342, เขียน: 04 Aug 2011 @ 13:54 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 10:26 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)