ท่าทางจะแย่แล้ว

ท่าทางจะแย่แล้ว

สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน

        หากท่านเป็นผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงานไม่ว่าระดับใด หากท่านมีความรู้สึกเช่นนี้ "ท่าทางจะแย่แล้ว" เช่น

        ไม่อยากเห็นหน้าลูกน้อง

        ไม่อยากออกจากห้องทำงาน

        ไม่อยากเรียกประชุม

        ไม่อยากเห็นลูกน้องรวมกลุ่มกัน

        ไม่อยากพูดคุยกับลูกน้อง

         ไม่ชอบลูกน้องบางคน เป็นต้น

         หวังว่าท่านคงไม่เป็นเช่นนี้กันนะครับ

         รศ.พงศ์วัชร สิริจันทรวงศ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หายนะของผู้บริหารความเห็น (0)