กศน.ตำบลสามกอ แหล่งเรียนรู้..การทำกล่องกระดาษทิชชูจากกระป๋องน้ำอัดลมและกล่องสุรา(เหล้า)

กศน.ตำบลสามกอ..แหล่งเรียนรู้..การทำกล่องกระดาษทิชชูจากกระป๋องน้ำอัดลมและกล่องสุรา(เหล้า)

๑๙-๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔

          ช่วงเวลา ๓ วันที่ผ่านมา กศน.ตำบลสามกอ ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะนักศึกษาระดับ ปวช.๒/๒ สาขา การขาย จากโรงเรียนผดุงอาชีวะเสนา ซึ่งตั้งอยู่ ม.๘ ต.สามกอ (เป็นโรงเรียนเก่า ที่ครูโอ๋เคยเรียนสมัย ม.ต้น)

           โดยท่าน ผอ.ธิภัทร สุวานิช ได้ให้ นักศึกษา มาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกรั้วโรงเรียน ก็ได้เลือก กศน.ตำบลสามกอ เป็นแหล่งเรียนรู้ ด้านวิชา "ศิลปะประดิษฐ์" เพราะเห็นว่า กศน.มีความพร้อมด้านความรู้ การจัดกระบวนการ และมีวิทยากรที่พร้อมให้ความรู้ ครูโอ๋ จึงเลือก ครูนุ้ย วีรวรรณ หนาแน่น ซึ่งเป็นอาสาสมัคร กศน.ตำบลบ้านโพธิ์ มาเป็นวิทยากร สอนศิลปะประดิษฐ์ "การประดิษฐ์กล่องใส่กระดาษทิชชูทางวัสดุเหลือใช้ เช่น กระป๋องเบียร์ และ กล่องเหล้า ฯลฯ และใช้เวลาในการสอน ๓ วันค่ะ

           นักศึกษา ระดับ ปวช ๒/๒ จากโรงเรียนผดุงอาชีวเสนา โชว์ผลงานของตัวเอง

หลังเสร็จกิจกรรม..มาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกันค่ะ

บรรยากาศวันแรก ที่น้องๆมาเรียนศิลปะประดิษฐ์

วันที่สอง ค่อยทำชิ้นส่วนแต่ละชิ้น เพื่อเตรียมประกอบค่ะ

วันที่สาม พี่เอ๋ สกาวรัตน์ คำแดง หัวหน้างานการศึกษาต่อเนื่อง มาเยี่ยมดูผลงานน้องๆและให้กำลังใจค่ะ

ช่วงบ่าย วันที่สาม เริ่มเข้าสู่การประกอบชิ้นส่วน 

และแล้วทุกคนก็ทำจนสำเร็จ เสร็จเป็นกล่องใส่กระดาษทิชชูรูปหัวใจน่ารักแบบนี้ค่ะบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน seiz the day.."พิมพ์สุภา"เป็น ครู กศน.ตำบล อำเภอเสนาค่ะความเห็น (0)