นิสิตห้องเรียนวัดพระแก้ว ถวายเทียนพรรษาและสักการะพระเถระ เทศกาลเข้าพรรษา

ganeshnoi07
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
นิสิตห้องเรียนวัดพระแก้ว ถวายเทียนพรรษาและสักการะพระเถระ เทศกาลเข้าพรรษา

           

     เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ นิสิตห้องเรียนวัดพระแก้ว โดยองค์กรนิสิตบรรพชิต ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและสักการะพระเถระ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

คณาจารย์-พระนิสิตถวายสักการะพระธรรมราชานุวัตร

พระธรรมราชานุวัตรให้โอวาท

            เนื่องด้วยเทศกาลพรรษา การสักการพระเถระถือเป็นกิจสำคัญของสงฆ์ที่พึงกระทำ  ดังนั้นองค์นิสิตห้องเรียนวัดพระแก้ว จึงนำคณะนิสิตทั้งหมดเข้าสักการะพระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๖ และเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว ณ  พระอุโบสถวัดพระแก้ว

  พระเทพสิทธินายก ให้โอวาท

            นอกจากนั้นพระนิสิตได้แบ่งกลุ่มเดินทางไว้ถวายเทียนพรรษาและสักการะพระเทพสิทธินายก เจ้าคณะจังหวัดเชียงรายและเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ พระปัญญากรกวี รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เจ้าอาวาวัดศรีทรายมูล

                ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมวิทยาลัยสงฆ์เชียงรายความเห็น (0)