สัมนา โรงแรมบีพี

paweena
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ความรู้จากการสัมนา

โรงแรมบีพี จัดสัมนาขึ้นเพื่อให้นักศึกษา ได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบการศึกษา

จัดขึ้นเมื่อ 10 กรกฎาคม 2554

หลังจากมีการทานอาหารว่างกันเสร็จก็ฟังบรรยายกันค่ะ

หัวข้อกล่าวถึงดังนี้ค่ะ

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณโครงการดี ๆ ค่ะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ ... Paweena ... 1/2554ความเห็น (0)