3 การเลือกใช้เทคโนโลยี

ครูวัฒ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
หน่วยที่ 3 การประเมินเทคโนโลยี

3. การประเมินเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด  วิเคราะห์และเลือกใช้เทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อม และมีการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืนด้วยวิธีการของเทคโนโลยีสะอาด

สาระ    1 การวิเคราะห์ผลดี ผลเสีย การประเมิน และการตัดสินใจ เพื่อเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

          2 การเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ อย่างสร้างสรรค์ โดยการเลือกสิ่งของเครื่องใช้ ที่เป็นมิตรกับชีวิต สังคมสิ่งแวดล้อม

          3 เทคโนโลยีสะอาด เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการใช้เทคโนโลยีเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนชนิดหนึ่ง

ใบความรู้ หน่วยที่ 3

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 ง 33101ความเห็น (0)