10 ก.ค. 54 : ประโยชน์ที่ได้รับจากการฟังการบรรยายของ รองเลขาธิการคุรุสภา

Mr.cartoon
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

    วันนี้เช้าวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฏาคม วันนี้พวกเรา สควค.รุ่นที่ 14 มีนัดที่โรงแรมบีพีเชียงใหม่ ซึ่งได้มีการจัดงานนิทรรศการของนักศึกษา ป.บัณฑิต ที่กำลังจะจบการศึกษา ชื่องาาน “ศึกษา แลกเปลี่ยน บทเรียนบทรู้ การเป็นครูเพื่อศิษย์สู่สังคม” ซึ่งวันนี้ทีเด็ดของานคงเป็นการบรรยายของ รองเลขาธิการคุรุสภา นายสุรินทร์ อินทรักษา ซึ่งจะมาบรรยายในหัวข้อเรื่อง "ความก้าวหน้าในอาชีพครู "  

     หัวข้อที่พูดถึงพอสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้คือ

 1.การศึกษามีความสำคัญและจำเป็นมากในการที่จะช่วยให้ประเทศ สังคม รวมทั้งคนพัฒนาและมีพลังและความเข้มแข็งทีจะก้าวเดินไปข้างหน้า

 2.การที่ครูจะพัฒนาได้จะต้องพัฒนาจากจิตวิญญาณที่จะเป็นครูก่อน บางคนมาเป็นครูเพราะคิดว่าได้เงินเยอะ สบาย และยังเป็นข้าราชการอีก จึงทำให้ไม่มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเรียนการสอนจึงไม่มีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดการพัฒนาของการเรียนการสอนของประเทศไทย

 3.ครูมุ่งทำแต่วิทยะฐานะโดยไม่สนใจการเรียนการสอนของตนเอง ปล่อยให้เด็กขาดการเรียนรู้เพราะครูมุ่งแต่ทำประโยชน์ให้กับตัวเอง ไม่แบ่งเวลาให้ถูกต้องบางทียังให้เด็กมาช่วยทำจึงทำให้การศึกษาของเด็กไทยด้อยไปทุกวัน

 4.การเป็นครูมืออาชีพ ต้องมีทั้งคุณลักษณะที่ดี ความรู้ที่ดี จรรยาบรรณที่ดี และจะขาดไม่ได้เลยคืออุดมการณ์ที่ดี พัฒนาตัวเองให้ทันกับยุคและนวัตกรรมใหม่ ๆ เสมอ ๆ ถ้าวันไหนครูหยุดเรียนรู้วันนั้นคุณก็ขาดคุณสมบัตของการเป็นครูไปแล้ว 

5.บทบาทและหน้าที่ของคุรุสภา คือ ช่วยพัฒนาครูที่ีมีคุณภาพและพัฒนาและควบคุมมาตรฐานในการออกใบประกอบวิชาชีพให้กับนักศึกษาที่มาเรียน ป.บัณฑิต ในอนาคต

6.ความก้าวหน้าของครูจะเกิดขึ้นได้ถ้าเรารู้จักพัฒนาตัวเอง พัฒนาการเรียนการสอนให้เด็กมีคุณภาพ พัฒนาเทคนิคการสอนของเราให้ดีขึ้น ซึ่งผลงานเหล่านี้มันจะก่อให้เกิดประโยชน์กับเราเองในอนาคต 

     ซึ่งจากการฟังแล้วก็ได้คิดตามหลาย ๆ อย่างที่ตรงกับใจผมคือ ครูสมัยนี้ไม่มีอุดมการณ์กันเสียแล้วมาเป็นครูเพื่อเงินซะส่วนใหญ่มุ่งแต่จะทำผลงานจนลืมที่จะสอนเด็กนักเรียน แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีครูดีในสังคมไทยผมขอเชิดชูคูรูที่ดีและขอให้มีครูดีเกิดขึ้นในสังคมเยอะ ๆ เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ดีมีแต่คนดี ๆ 

    ภาพที่ 1 รองเลขาธิการ คุรุสภา กำลังบรรยาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ..นายบทมากร ฤกษ์อภิวาทย์..ประจำภาคเรียนที่ 1/2554ความเห็น (0)