สร้างความเข้มแข็งในสถาบันครอบครัวด้วยกระบวนการ KM ที่ จว.พัทลุง


ผมเตรียมเทคนิค Appreciative Inquiry (AI) ไปเล่าให้เขาฟัง

     เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว พี่ลี่ (คุณทัฏธภัสส์ มณีชาติ) สสจ.พัทลุง ได้กลับมาจากการประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางสร้างความเข้มแข็งในสถาบันครอบครัว จังหวัดพัทลุง และได้แวะมาเล่าให้ผมฟังว่าในที่ประชุมต้องการจะเดินเรื่องตามแผนงาน/โครงการนี้ คือการสร้างความเข้มแข็งในสถาบันครอบครัวด้วยกระบวนการ KM และที่ประชุมได้ให้พี่เขามาชวนผมเข้าไปเป็นคณะทำงานด้วย

     ผมเห็นว่าดี แต่ไม่แน่ใจนักว่าคณะทำงานทั้งหมดจะเข้าใจอย่างไร รวมถึงมีใครที่พอจะเข้าใจเป็นพื้นฐานอยู่แล้วบ้างในเรื่อง KM โดยเฉพาะงานนี้ทราบว่าเป็นการบูรณาการคณะทำงานจากหลาย ๆ ภาคส่วนมาก ยังไม่ทันได้ตั้งคำถามกับใครเลย ก็ได้รับการติดต่อจากพี่จิระพา หนูชัย จากโครงการครอบครัวเข้มแข็ง ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะทำงานด้วย โทรมาขอเชิญให้เข้าร่วมประชุมในคราวต่อไป และพี่เขาก็ได้เล่าให้ฟังว่าได้เคยไปร่วมประชุม KM มาบ้างแล้ว ได้พบเจอโดยการฟัง ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช มาแล้วด้วย รู้สึกประทับใจและมองเห็นช่องทาง จึงกลับมาสืบค้นดูว่าที่พัทลุงมีใครบ้างที่พอจะช่วยเรื่องนี้ได้ จนมารู้จักผมจากพี่ลี่นี่แหละ ผมรับปากท่านว่าจะลองเข้าไปดู แต่จะขอสังเกตการณ์สักครั้งก่อนในการประชุม เพื่อตามเรื่องดูและคิดหาวิธีการต่อไป

     พอเมื่อวาน (15 ส.ค.49) ผมก็ได้รับหนังสือขอเชิญประชุม พร้อมแนบคำสั่งจว.พัทลุง ที่ 1525/2549 ลว.15 ส.ค.49 มาด้วย ทำให้ผมทราบว่ามีคณะทำงานฯ ทั้งสิ้น 21 ท่าน และแต่ละท่านล้วนแต่มีชื่อเสียงในส่วนราชการต่าง ๆ งานนี้คิดได้อย่างหนึ่ง คือ ผมจะต้องใช้ KM แบบเนียน ๆ เข้าไป หากใช้อย่างกระโตกกระตาก น่าจะไปไม่ไหว ยังไงก็แล้วแต่ผมเตรียมเทคนิค Appreciative Inquiry (AI) ไปเล่าให้เขาฟัง หากมีโอกาสในช่วงบ่ายวันนี้ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จว.พัทลุง

     ปล. รายชื่อคณะทำงานจัดทำแนวทางสร้างความเข้มแข็งในสถาบันครอบครัว จังหวัดพัทลุง

ประธานคณะทำงานคือ
     1. นางสาวสุธีรา นุ้ยจันทร์ จาก สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
คณะทำงานคือ
     2. นายอนันต์  จันทรภาโส ประธานคณะกรรมการอาชีวะศึกษา จ.พัทลุง 
     3. นายสมวงค์  กลับคุณ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
     4. นายชื่น  ฤทธิวงศ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพัทลุง
     5. นายพล  จันทรวงศ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพัทลุง
     6. นายธนิศ  เสริมแก้ว  สนง.สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
     7. นางอรสา  เหล่าเจริญสุข สนง.สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
     8. นางทัฏธภัสส์  มณีชาติ สนง.สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
     9. นายอนุชา  หนูนุ่น สนง.สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
     10. นางณภิญญา  สุขเหลือ สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง
     11. นางกมลทิพย์  บุญคง สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง
     12. นายถนอม  ชูสวัสดิ์ สนง.ท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง
     13. นายสมมิตร  โชคเจริญผล สนง.เทศบาลเมืองพัทลุง
     14. นางนงเยาว์  แม่นสกุล สนง.เทศบาลเมืองพัทลุง
     15. นายสมคิด  ทองสง โครงการครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดพัทลุง
     16. นางจิระพา  หนูชัย  โครงการครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดพัทลุง
     17. นางดุษฎี  จันทร์พุ่ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
     18. นางจิราภา  ช่วยเมือง สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง
คณะทำงานและเลขานุการ 3 ท่าน คือ
     19. นางกัลยา  โภชากรณ์ สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง
     20. นางสาวอุบล  สิริวัฒนา สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง
     21. นางสาวสุพรรณี  เส้งรอด สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง

หมายเลขบันทึก: 44907เขียนเมื่อ 16 สิงหาคม 2006 11:53 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 มีนาคม 2015 08:31 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (14)
สนับสนุนโครงการนี้ค่ะ...ครอบครัวถือเป็นสถาบันแรกที่ผลิตคนให้มีคุณภาพ และมีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศให้เข้มแข็ง หากรากฐานของบ้านมั่นคงแข็งแกร่ง ย่อมมีผลต่อรูปทรง ตัวบ้านจะพลอยมั่นคงเข้มแข็งตามไปด้วย 
น้องโนว์มาช้าอีกแล้ว ไม่ทันคุณ(ป้า) vij เลย สงสัยแฟนประจำคุณ(ลุง)ชายขอบแน่เลย แต่ไม่เป็นไรนะ น้องโนว์จะตามอ่านตลอดไป

อาจารย์น้อง Vij

     ขอบคุณนะครับ "รากฐานที่มั่นคง รูปทรงบ้านจะไม่บิดเบี้ยว" อืม! ดีจริง ๆ

น้องโนว์

     จากชื่อมีความหมายดีจังเลยครับ (Nong Know) จะช้าหรือเร็วก็ได้ทันอ่านนะครับ (อย่าเสียงดังไป เดี่ยวคนเขียนจะตกใจ หนีหายไปอีก) 

น้องโนว์เอาดอกไม้ยามเช้ามาฝาก

ของใครเอ่ย?

อีกมุมมองของดอกไม้ยามเช้า

วันนี้ทำงานเหนื่อยไหมเอ่ย คนดีของสังคม

น้องโนว์

     น้องโนว์นี่ขี้เล่นจังเลย สงสัยอารมณ์ดีตลอด ชักจะคุ้น ๆ เสียแล้ว หากเปิดเผยตัว ผมจะยิ่งดีใจใหญ่เลยจะได้รู้สักทีว่าใคร ไม่ต้องเที่ยวทำให้สงสัย (มันนอนไม่หลับ...นิ)

"สร้างความเข้มแข็งในครอบครัว" คืออะไรเหรอ ช่วงนี้พ่อกับแม่ของน้องโนว์ทะเลาะกันบ่อยจัง คุณชายขอบน้องโนว์ควรทำอย่างไรดี

น้องโนว์

     ผลพวงจากการประชุมเมื่อวาน...ที่พัทลุงจะเสวนาเพื่อทำ Mapping เรื่องนี้ให้เห็นว่าทั้งจังหวัดมีขบวนการนี้ที่ไหนอย่างไรบ้าง ในวันที่ 5-6 ก.ย.49 ที่ ค่ายลูกเสือฯ ลำปำ ขอเชิญครอบครังน้องโนว์มาสังเกตการณ์ได้นะครับ
     วันเสาร์ที่จะถึงนี้ผมนัดกับทีมอาจารย์สมดิด ทองสง ไปทำตารางกำหนดการ เสร็จแล้วได้รายละเอียดจะเล่าให้ฟังอีกทีนะครับ

สร้างความเข้มแข็งในสถาบันครอบครัวด้วยกระบวนการ KM ฟังชื่อแล้วน่าสนใจติดตามมาก คล้ายๆกับที่ทำแก้จนเมืองนครอยู่ครับ คอเดียวกันเลย หนับหนุนและแลกเปลี่ยนครับ

คุณพี่ ครูนงเมืองคอน

     ผมก็กำลังเรียนแบบจาก จว.นครศรีฯ นะครับ เป็นตัวแบบที่ดีที่จะเริ่มต้นที่นี่เลยครับ ขอบคุณครูนง และทีมงาน KM แก้จน เมืองคอน ครับผม

ผมมีโครงร่างวิจัยเรื่อง  ครอบครัวเข้มแข็ง  เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อหากระบวนการสร้างครอบครัวที่เข้มแข็ง  และสร้างแบบวัดความเข้มแข็งของครอบครัว  หาพื้นที่ลงไว้แล้ว  แต่ยังไม่มีเวลาทำ  คาดว่าช่วงปิดเทอมนี้น่าจะได้ลงมือทำสักที่  ว่างๆ อาจจะได้ขอคำแนะนำนะครับ

ดูรายชื่อคณะกรรมการแล้ว มีแต่คนเก่งๆ ทั้งนั้น  (เท่าที่รู้จัก)  ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับ  ผมเอาใจช่วย  พัทลุงจะได้แข็งแรง 

น้องศิลา (เอาชื่อย่อ ๆ พอนะ)

     อยากจะเชิญชวนน้องเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 5-6 ก.ย. นี้ด้วยเลยได้ไหมครับ ที่ค่ายลูกเสือฯ ลำปำ พี่ว่าจะมีประโยชน์กันทุกฝ่ายหากน้องได้ลงไป ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อกันไปยัง ม.ทักษิณ เพราะในขณะนี้ยังไม่มีการเชื่อมไปถึง หากพี่จะสังเกตจากการประชุมครั้งที่ผ่านมานะครับ
     หากจะติดภารกิจไปร่วมไม่ได้ ก็ขอทราบประเด็นเรื่องนี้ใน ม.ทักษิณ ด้วยก็ได้ พี่จะได้นำปต่อเข้ากับ Mapping ที่กำลังจะเกิดขึ้นครับ
     ยังไงก็อยากให้ไปนะครับ หากไปได้ และหากจะต้องการหนังสือหรืออย่างอื่น ก็พร้อมที่จะจัดการนะครับ ลองตอบรับมาทางนี้ก่อน แล้วพี่จะประสานกับทางฝ่ายเลขาฯ ให้ครับ

โมรา สถาปนาวิสุทธิ์

เรียน ท่านผู้มีอุปการะทุกท่าน บริษัท เอ แบงค์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ผลิต รองเท้า นวัตกรรม ออกมาเพื่อ สนับสนุน โครงการรักษาความสะอาดของการใช้ห้องน้ำ ในโครงการส้วมโลก ยินดี ให้บริการ จำหน่ายรองเท้า นวัตกรรม ให้คนทั่วโลกได้บริโภค สิ่งดีๆที่มาจากฝีมือ และมันสมองของคนไทย สู่คนทั่วโลก เรียนเชิญติดต่อสอบถามได้ที่ 09-1277695 , 02-7187695    หรือที่เวปลิ้งค์

http://www.thaisecondhand.com/_board/ms/data/MS4481293.html

เรียน คุณชายขอบ คะ  การนำ KM เข้าไปแบบเนียน เป็นอย่างไรคะ  ดิฉันสนใจที่จะนำเข้าไปยังนักเรียนชั้นประถม  แบบเนียน คือง่ายใช่ใหมคะ  เป็นพระคุณช่วยอธิบายด้วยค่ะ  ขอบคุณค่ะ  สวัสดี
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี