เครือข่ายเรียนรู้บ้านครูเสน่ห์ เสาวพันธ์

เสน่ห์ เสาวพันธ์ เป็นผู้มีจิตอาสาโดยเปิดบ้านพักให้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้คนทุกสาขาอาชีพ

                 วันนี้ได้จังหวะดีจึงแวะไปเยี่ยมเครือข่ายที่บ้านหนองอ่าง ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่นี่ผมมีเครือข่ายการเรียนรู้ชื่อว่า เสน่ห์ เสาวพันธ์  ซึ่งอาชีพหลักทำหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากบุ่ง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด  สิ่งที่น่าสนใจมากๆคือ เสน่ห์ เสาวพันธ์ เป็นผู้ที่มีจิตอาสาโดยเปิดบ้านพักให้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้คนทุกสาขาอาชีพ

                            ด้วยพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางการบริหารการศึกษา ทำให้เสน่ห์ เสาวพันธ์ มีเครือข่ายมาร่วมเรียนรู้มากขึ้นและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว วันนี้มีกลุ่มครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลกำแพง จำนวน 15 คน เข้ามาคุยเรื่องการเขียนแผนพัฒนาศูนย์ ฯ

                                นอกจากความรู้ทางการบริหารการศึกษา  เสน่ห์ เสาวพันธ์ ยังมีความรู้เรื่องจิตตปัญญาศึกษา ซึ่งเป็นผลพวงจากวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก และเท่าที่ผมสัมผัสได้ยังมีความรู้อีกมากมายที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

                                           ในภาวะที่ครูถูกตั้งคำถามเรื่องคุณภาพการศึกษา เรายังพอมีครูตัวเล็กๆแบบ เสน่ห์ เสาวพันธ์  ซ่อนตัวอยู่ในมุมที่มองเห็นกระบวนการจัดการศึกษาแบบร่วมสมัย ท่านทั้งหลายสนใจร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพวกเรา 

เรายินดีต้อนรับทุกท่าน  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นความเห็น (2)

อาจารย์พาพวกอาตมาไปที่นั่นด้วยนะ

เขียนเมื่อ 

สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่าดียังมีอีกมากหากเราช่วยกันประกาศ น่าไปศึกษาดูนะครับ