กศน.ตำบลหนองโพนงาม

nongpoonngam
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศูนย์การเรียนชุมชน

    กศน.ตำบลหนองโพนงาม เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน สังกัดศูนย์ กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ โดยมีนายสุรศักดิ์  วงศ์สุรศิลป์ เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษามี นายแพงแสน  คงโนนกอก  ตำครู กศน.ตำบลปฎิบัติหน้าที่  หัวหน้า  กศน.ตำบล  นายกฤษฎากร  กระจ่างถิ่น   ตำแหน่งครู  กศน.ตำบล และนายพงษ์ศักดิ์  สวนจรุญ ตำแหน่ง ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน

สถานที่ตั้ง   ตั้งอยู่ที่บ้านหนองบัวเหลือง หมู่ 10 ตำบลหนองโพนงาม กศน.ตำบลหนองโพนงามห่างจากตัวอำเภอเกษตรสมบูรณ์ไปทางอำเภอคอนสารประมาณ  29    กิโลเมตร

 

บุคลากร  กศน.ตำบลหนองโพนงาม 

     นางร่มเย็น  ผ่านสอน  เจ้าหน้าที่การเงิน

     นายแพงแสน  คงโนนกอก  ครู กศน.ตำบล  ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้า กศน.ตำบล

     นายกฤษฎากร  กระจ่างถิ่น  ครู กศน.ตำบล

     นายพงษ์ศักดิ์  สวนจรุญ  ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แหล่งเรียนรู้ กศน.ตำบลหนองโพนงามความเห็น (0)