เสนอ IS วันนี้ ผ่านไปด้วยดีในหัวข้อที่ประสงค์จะทำ

        วันนี้ในระหว่างที่อยู่ในช่วงเวลาการอบรม ผมต้องปลีกตัวออกมาเสนอ IS (Individual Study) อันเป็นเงื่อนไขที่นักศึกษาหลักสูตร นศส.ศธ. จะต้องทำให้ผ่าน เพื่อการจบหลักสูตรได้ เหตุที่ต้องเสนอวันนี้ในเวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เพราะอาจารย์ที่ปรึกษามีภารกิจไม่สามารถมาสอบหัวข้อในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ตามที่กำหนดไว้ในตารางได้ จึงต้องบริหารเวลาและจัดการเร่งทำเอกสารประกอบการเสนอได้อย่างสด ๆ ร้อน ๆ ซึ่งเป็นช่วงเวลาหนึ่งซึ่งเป็นรสชาติของชีวิตหลังจากที่ได้พ้นจากการเคยเป็นนิสิตมา ต้องทำงานพร้อมเรียนรู้แข่งกับเวลา ได้ mindmap มานำเสนอ IS ผ่านไปด้วยดี

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ ดร.ดิศกุล นศส.ศธ. รุ่น ๑ความเห็น (0)