สืบเนื่องจากการเข้าไปอ่านไป web board ของ สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) ในเรื่อง "ความเชื่อถือในรพ.ที่ได้ HA"
          ทำให้ผม think แวป ได้ว่า trust (ความไว้เนื้อเชื่อใจ/ความเชื่อถือ) จะเกิดแก่ผู้ป่วยได้ก็ต่อเมื่อ เรา มีทั้ง competency ดี และ มี caring ดี (ได้วิชามาจาก อาจารย์สูติศาสตร์เชียงใหม่ ตอนมาสัมนาเรื่องการป้องกันและควบคุมโลหิตจางธาลัสสซีเมีย ในหัวข้อง Genetic counselling)
          ผมมองย้อนในการทำงานใหม่ ผมมักจะหัวฟัดหัวเหวี่ยง กับไม่สบอารมณ์ เมื่อผู้ป่วยจะไปรักษาหรือรักษามาแล้ว กับหมอตามบ้านที่ผมคิดว่าไม่น่าจะมีความรู้ รวมทั้งหมอน้ำมัน หรือหมอพ่น หรืออื่นๆ ซึ่งบ่อยครั้งที่ผลการรักษา ที่ผู้ป่วยต้องกลับมาหาเราหลังจากรักษามาแล้ว ได้ผลไม่ดีนัก แต่ไม่มีใครเลยที่บ่นไม่พอใจ หรือจะกล่าวว่าร้ายหมอบ้าน/น้ำมัน/พ่น ที่รักษาคนไข้เหล่านั้นเลย
          แต่หากมองในมุมกลับหากเป็นแพทย์แผนปัจจุบัน รักษาแล้วได้ผลไม่ดีหรือ ผู้ป่วยมีความพิการเกิดขึ้น น่าจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้
          สิ่งที่พวกเราได้เปรียบ คือ competency แต่สิ่งที่เราขาดน่าจะเป็น caring
          มองย้อนกลับไปในโรงเรียนแพทย์ ตอนที่ผมเรียน มีอาจารย์ไม่กี่ท่านที่เน้นเรื่อง caring ให้นักศึกษาแพทย์ แต่ทั้งที่หลังจบมาแล้วท่านต้องมีสิ่งนี้ติดตัวออกมา จึงจะทำงานได้ดี มองย้อนมาที่ตัวผม ผมคิดว่าผมมีบ้าง แต่ไม่ทุกราย มักมีอารมณ์อยู่ในบางครั้ง ซึ่งต้องฝึกกันต่อไปครับ