23 มิถุนายน 2554... ตารางธาตุ

Sithasinee
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้สอนนักเรียนชั้น ม.4/1  สองชั่วโมงตอนแรกเตรียมเนื้อหาพร้อมสอน แต่ยังรู้สึกว่านักเรียนยังไม่คล่องเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอน ดังนั้นดิฉันจึงให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอนเสียก่อน หลังจากนั้นให้นักเรียนสรุปความรู้เรื่องวิวัฒนาการของตารางธาตุ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกสอนของนักศึกษา ป.บัณฑิต (สควค.) รุ่น ๑๔ (ภาคเรียนที่ 1/2554)ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สู้ๆครับ พิ้นฐานที่ดีจะต่อยอดไปได้ไกลครับ