สรุปผลนับคะแนน การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดลพบุรี ๆ 4 เขตเลือกตั้งซึ่งพรรคเพื่อไทยได้ 2 ที่นั่ง พรรคภูมิใจไทยได้ 2 ที่นั่ง   สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี ได้แจ้งสรุปการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ลพบุรี ซึ่ง กกต. ลพบุรีได้นับผลคะแนนไม่เป็นอย่างเป็นทางการ โดย เขตที่ 1 เบอร์ 1 คะแนน 37,790 คะแนน ได้แก่ นายพิชัย เกียรติวินัยสกุล อายุ 56 ปี การศึกษาปริญญาตรี อาชีพนักการเมือง พรรคเพื่อไทยเป็นส.ส.สมัยแรก เขตที่ 2 เบอร์ 16 คะแนน 69,871 คะแนนได้แก่ นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช อายุ 47 ปี การศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาชี ประกอบธุรกิจส่วนตัว พรรคภูมิใจไทย เป็นส.ส.ลพบุรี สมัยที่ 2  เขตที่ 3 เบอร์ 1 คะแนน 62,091 คะแนน ได้แก่ นายอำนวย คลังผา อายุ 66 ปี การศึกษา ปริญญาโท พรรคเพื่อไทย ซึ่งเป็นส.ส.ลพบุรีหลายสมัย และใน เขตที่ 4 เบอร์ 16 คะแนน 44,866 คะแนน ได้แก่ นายเกียรติ เหลืองขจรวิทย์ อายุ 54 ปี การศึกษา ม.3 อาชีพ ประกอบธุรกิจส่วนตัว นักการเมืองท้องถิ่น พรรคภูมิใจไทย เป็นส.ส.สมัยแรก ซึ่งจังหวัดลพบุรีมี 4 เขตเลือกตั้งมีสมาชิกสภาผู้แทนราฎรได้ 4 คน ดังกล่าว