ประเมินเพื่อปรับปรุง และตั้งต้นใหม่

      สำหรับผมแล้วการได้รับประเมินนั้น  ไม่ใช่จุดเสร็จ  จะได้คะแนนเท่าไหร่ก็ได้  เพราะเรารู้ว่าเราทำอะไรใน  1  ปีที่ผ่านมา 

.........................

      แต่ในทางกลับกันนั้นข้อมูลจากการประเมิน  คือ  จุดเริ่มต้นของงาน  อีกรอบปีใหม่  ต้องนำผลประเมินหรือข้อมูลป้อนกลับจากผู้ประเมิน  ต้องมานั่งวิเคราะห์  อะไรที่จะปรับแก้ไขได้  อะไรทำไม่ได้  เพื่อทำแผนพัฒนาคุณภาพ  (improvement  plan)  วางแผนการดำเนินงานเพื่อปรับปรุง  และวางแผนดำเนินงานในก้าวต่อไป

.........................

      Plan  Do  Check  แต่ไม่มี  Act  ประเมินเสร็จก็จบๆๆกันไป  สบายๆ  ปีหน้าค่อยว่ากันใหม่  ก็คงแย่ครับ

.........................

      สำหรับผม  Act  คือ  หัวใจของการประกันคุณภาพ  P  ทำได้ดี  D  ทำได้ตามแผน  C  ได้รับการประเมินหรือสะท้อน  แล้วจบ  คงไม่ครบกระบวนการ 

.........................

      หัวใจจริงๆของการประกันคุณภาพ  ผมว่าอยู่ที่  A  คือ  Act  นำผลไปปรับปรุง  เพื่อตัวย่อภาษาอังกฤษ  CQI  คือ  การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  ทำแล้วทำอีก  อะไรทำไม่ได้  ก็ต้องให้เหตุผลในข้อจำกัดครับ  PDCA  ครบ

.........................

      ใครว่า  ประเมินเสร็จแล้วสบาย  ไม่ต้องทำอะไรต่อ  แต่ที่จริงหลังประเมินเสร็จแล้วนั้น  ภาระหน้าที่ที่ต้องมีอะไรทำ  มีอะไรคิดต่อให้ทำอีกมากมายมหาศาลจริง  ชอบครับมีอะไรให้ทำ  ให้ได้คิดทำ  ดีกว่าไม่มีอะไรทำ 

.........................

      ทั้งเอาของเก่ามาทบทวนใหม่  ทั้งคิดวางแผนเริ่มการก้าวต่ออีก  แบบเชิงรุก  ก่อนรับประเมินในรอบต่อไป

.........................

      มีอะไรที่ต้องให้ทำอีกเยอะครับ  เพียงแต่ต้องจด  ต้องวางแผน  ว่าจะเริ่มอะไรก่อน  อะไรสำคัญเร่งด่วน  จะวางกรอบการก้าวไปร่วมกันอย่างไรบ้าง  และจะต้องทำอะไรบ้างในรายละเอียด  แบบคู่ขนานกันไป  คือ  ปรับปรุงส่วนที่ยังไม่ดีในอดีต  และวางแผนอนาตที่จะทำให้ดีกว่าเดิม    

.........................

      สนุกดีครับ  กับการทำงานที่เป็นทีมงาน  คิดๆๆๆๆ  และคิด  และนำเสนอความคิด  เพื่อก้าวต่อไป

.........................

      สุดท้ายก่อนเริ่มต้นในของวงรอบ  ก็ต้องมาถอดบทเรียน      After  Action  Review  เพื่อปรับแผนใหม่ในก้าวต่อไป  เพื่อพัฒนางานของเจ้าของ 

.........................

      จะรอให้แต่ผู้บังคับบัญชาคิดให้งานของเรา  ก็คงไม่เหมาะมากนัก  เพราะท่านมีอะไรต้องคิดและมีภารที่ได้รับอมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่าอีกเยอะแยะมากมาย...ในความเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา 

.........................

      ฐานะคนหน้างาน  “ภาษาKMเรียกว่า  คุณกิจ”  เราต้องเสนอความคิด  แนวทางก่อน  ผ่านการศึกษาเรียนรู้  ก่อนที่จะให้ผู้บังคับบัญชาคิดให้เรา 

.........................

      เพราะในรายละเอียด  นั้น  ท่านไม่รู้รายละเอียดมากกว่าเรา  ..  เราต้องเป็นมืออาชีพ  professional  (ไม่รู้พิมพ์ผิดรึเปล่าครับ)  ตามค่านิยมขององค์กร  คือ  ใครถาม  เราตอบได้  เราคิดกรอบแล้วนำเสนอ  หารือร่วมกันก่อน  แบบ  f2f  วางแผนแบบ  Action  Plan  และมีตัวบ่งชี้  หรือ  เป้าหมายให้ชัดเจน  ครับ

.........................

      ปล.  เป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะครับ  เพราะผมคิดว่าทุกคนมีแนวปฏิบัติ  หรือ  วิธีการที่ดีกว่านี้อีกเยอะ  ครับ

.........................

      ร่วมกู่สร้างสรรค์  มมส  moving  forward  together

.........................

 

 

     

ถอดบทเรียน  ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แจ๊ค : บันทึกจากงานประจำความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

วันนี้ทั้งรับการประเมินและสอนค่ะ เหนื่อยมาก

เขียนเมื่อ 

ตอนนี้ ก็รอประเมินรอบสามอยู่คะ เพราะยังไม่ผ่าน ขอคำแนะนำเกี่ยวกับแบบสอบถามการใช้หลักสูตรนะคะ ขอบคุณมากๆ