การเรียนผ่านเว็บ

การเรียนผ่านเว็บ
       การเรียนผ่านเว็บ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่นำระบบอินเตอร์เน็ตเข้ามาเป็นสื่อการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอด ข้อความ เสียง วิดิโอ ภาพกราฟิกและภาพเคลื่อนไหวโดยผู้เรียนไม่จำเป็นต้องเรียนในห้องเรียนอย่างเดียว แต่ผู้สอนต้องมีการนัดหมายให้ผู้เรียนมาเรียนมีโอกาสมาเรียนร่วมกันเป็นบางครั้ง การเรียนในลักษณะนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ไม่ค่อยมีเวลาหรือเหมาะกับคนวัยทำงานและผู้ที่อยู่ห่างไกลจากสถานศึกษา โดยผู้เรียนไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังสถานศึกษา เพียงผู้เรียนเข้าไปในระบบอินเตอร์เน็ตเวลาไหนก็ได้ที่ผู้เรียนสะดวก ก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและนำความรู้ไปพัฒนาตนเองได้ต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปใจความสำคัญความเห็น (0)