เด็กเลข ๗ สิทธิอาศัยกลับไปกลับมา ?!?!


เมื่อพ่อแม่ใช้หนังสือข้ามแดนข้ามไปข้ามมาระหว่างไทย-พม่า สิทธิที่ได้ข้ามมาอยู่ในไทยเรียกว่าอะไร ?

อย่างงเลยครับ 7 ในที่นี้หมายถึง ลูกของคนต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทย เป็น 7 ที่พ่อถือหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ส่วนแม่ถือหนังสือข้ามแดนเข้ามาในจังหวัดระนอง และแม่กำลังจะขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวในรอบ ๑๕ มิ.ย.-๑๔       ก.ค.๒๕๕๔ และจะทำการพิสูจน์สัญชาติโดยใช้บริษัทนายหน้า

ลูกด.ญ.ยุวดี เกิดที่จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ ๔/๗/๒๕๔๔ มีสูติบัตร ท.ร.๓ หมายเลข ๑๓ หลัก เป็น ๗-xxxx-xxxxx-xx-x  ได้รับการแจ้งเกิดวันที่ ๑๓/๕/๒๕๕๒

พ่อมาขอให้ช่วยทำบัตรประจำตัวให้กับลูก จะทำได้ไหม หากพ่อไม่มีสิทธิอาศัยอยู่ชั่วคราว แต่พ่อได้ข้ามแดนมาอยู่ในจังหวัดระนองด้วยหนังสือข้ามแดน เมื่อนั่งพูดคุยกันพบว่า

หนังสือเดินทางของพ่อตอนนี้อยู่พม่าจึงไม่ได้พิจารณาหน้าวีซ่าที่ได้รับอนุญาตให้เข้าเมืองช่วงที่เด็กเกิด แต่จากการพูดคุยพ่อยอมรับว่าในขณะที่น้องยุวดีเกิด เขาและภรรยาเข้าเมืองระนองด้วยหนังสือข้ามแดน (Border Pass) ส่วนหนังสือเดินทางนั้น เขาใช้เมื่อเข้ามาในประเทศไทยเดือนสิงหาคม ๒๕๕๑ โดยปกติพ่อเข้ามาในจังหวัดระนองด้วยหนังสือเดินทางข้ามแดน และอยู่ในระนองด้วยหนังสือข้ามแดนนี้

แม่ ใช้หนังสือข้ามแดนมาตลอดเช่นกัน การดูแลลูกที่เรียนหนังสืออยู่ในโรงเรียนไทยแห่งหนึ่งก็ใช้หนังสือข้ามแดนในการอยู่ในจังหวัดระนอง แม่แสดงเจตนาจะทำใบอนุญาตทำงาน และพิสูจน์สัญชาติในท้ายที่สุด เพื่อจะดูแลลูก

สิ่งชวนคิดก็คือในขณะที่เด็กเกิดพ่อแม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามา ไม่ผิดกฎหมายคนเข้าเมืองแน่นอน แต่เมื่อพ่อแม่กลับไปกลับมาด้วยหนังสือข้ามแดนนี้ สิทธิอาศัยของลูกจะเป็นอย่างไร ไม่มีตั้งแต่ต้นเพราะไม่ถือว่าการได้รับอนุญาตให้ข้ามแดนมาไม่มีสิทธิอาศัย หรือมีสิทธิอาศัยกลับไปกลับมา และเมื่อแม่เข้าสู่การเป็นแรงงานต่างด้าวในรอบนี้สิทธิอาศัยของลูกจะเป็นอย่างไร

โอ้ย คิดไม่ออก รอคำถามจากเพื่อน ๆ ครับ

หมายเลขบันทึก: 444893เขียนเมื่อ 19 มิถุนายน 2011 16:25 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 ธันวาคม 2012 13:46 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (13)

ในประการแรก เราคงต้องมาถามตัวเองก่อนว่า พ่อแม่ของยุวดีมีสถานะตามกฎหมายคนเข้าเมืองเป็น "คนต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย" จริงหรือ ???? ความถูกกฎหมายคนเข้าเมืองประกอบด้วย ๒ ความถูกต้อง กล่าวคือ (๑) มีสิทธิเข้าเมือง และ (๒) มีสิทธิอาศัย

โดยหลักกฎหมายคนเข้าเมืองปัจจุบันของรัฐไทย สิทธิเข้าเมืองของคนต่างด้าวมีที่มาจาก ๔ มาตรา กล่าวคือ ม.๑๒, ม.๑๓, ม.๑๕ และ ม.๑๗ ดังนั้น เพ้งช่วยคิดหน่อยว่า พ่อแม่ของยุวดีมีสิทธิตามมาตราอะไรคะ ?

นอกจากนั้น โดยหลักกฎหมายคนเข้าเมืองปัจจุบันของไทย สิทธิอาศัยของคนต่างด้าวมี ๒ ลักษณะ กล่าวคือ (๑) สิทธิอาศัยถาวร และ (๒) สิทธิอาศัยชั่วคราว ซึ่งไม่ปรากฏว่า พ่อแม่ของยุวดีได้รับอนุญาตให้มีสิทธิอาศัยถาวร ดังนั้น จึงต้องมาตรวจสอบว่า พ่อแม่ของยุวดีมีข้อเท็จจริงที่ทำให้สิทธิอาศัยชั่วคราวเพียงใด ข้อกฎหมายในประเด็นนี้ปรากฏในมาตรา ๓๔ - ๓๕ แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายโดยตรง และในมาตรา ๑๗ แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ โดยปกติประเพณีทางปกครอง

อ.แหววก็สงสัยนานแล้วว่า การเข้าเมืองโดยใช้ใบผ่านแดนซึ่งเป็นไปตามความตกลงชายแดน ก็คือ การเข้าเมืองตามมาตรา ๑๓ (๒) แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ นั้น มักกำหนดให้คนผ่านแดนแบบนี้ต้องกลับภายในเวลาที่จำกัดและเข้ามาในพื้นที่ที่จำกัด การจะไปมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย จนมีสิทธิในการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎรคงลำบากนะ ????

ดังนั้น ในความเห็นของ อ.แหวว หากไม่มีการอนุญาตให้อาศัยอยู่ยาวนาน สิทธิอาศัยตามมาตรา ๓๔ คงไม่เกิด ดังนั้น แม้มิใช่คนเข้าเมืองผิดกฎหมาย แต่ไม่มีสิทธิอาศัยจนอาจตั้งบ้านเรือนได้

ในประการที่สอง บุตรย่อมมีสิทธิตามกฎหมายคนเข้าเมืองในลักษณะเดียวกับบุพการี ดังนั้น เมื่อบุพการีไม่มี บุตรก็ไม่น่าจะมี

ในประการที่สาม แม้บุตรจะได้มาซึ่งเลขประจำตัว ๑๓ หลัก ขึ้นต้นด้วยเลข ๗ ก็ตาม แต่เมื่อฐานแห่งสิทธิตามกฎหมายคนเข้าเมืองไม่มี สิทธิในการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านก็ไม่น่ามี

เพ้งลองไปอ่านมาตรา ๓๘ วรรค ๑ แห่ง พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ หลายๆ รอบหน่อยซิคะ !!!!!

ในประการที่สาม เมื่อมีการบันทึกผิดทางทะเบียน แต่เป็นคุณต่อบุคคล เจ้าหน้าที่ของรัฐส่วนหนึ่งก็จะเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ เราพบว่า ไม่มีการเพิกถอนทางทะเบียนราษฎร ทั้งที่น่าจะทำได้ อ.แหววเห็นกรณีแบบนี้มามากต่อมาก

ในประการที่สี่ ยุวดีเองอาจร้องขอวีซ่าเข้ามาเรียนในประเทศไทยได้นะคะ โดยข้อกฎหมายเป็นไปได้ แต่ที่สงสัยต่อมา ก็คือ มีการแจ้งการเกิดของยุวดีในทะเบียนราษฎรของรัฐพม่าไหมคะ

ในประการสุดท้าย ใน พ.ศ.๒๕๕๘/ค.ศ.๒๐๑๕ เรื่องของยุวดีและครอบครัวก็คงไม่มีนัยยะอะไรให้คิดมากในประเด็นความถูกผิดกฎหมายแล้วมังนะ หากด่านตรวจคนเข้าเมืองจะหายไป แม้เขตแดนจะยังคงอยู่ก็ตาม การขออนุญาตเข้าเมืองและอาศัยอยู่ไม่มีความจำเป็นสำหรับประชาชนอาเซียนอีกต่อไป

อันนี้ล่ะ การแลกเปลี่ยนครั้งแรก ขอทบทวนอีกทีพรุ่งนี้ หรือในวันที่ ๒๘

ท่านอื่นมีอะไรแลกเปลี่ยนไหมคะ ?

ยังมีคำถามต่อไปสำหรับเพ้งนะคะ ยุวดีมีชื่อในทะเบียนบ้านประเภทคนอยู่ชั่วคราว (ท.ร.๑๓) หรือไม่ ช่วยแสวงหาข้อความจริงตรงนี้หน่อยค่ะ

แต่อย่างไรก็ตาม ก็คงต้องตั้งข้อสังเกตต่อไปว่า ถ้ายุวดีมีชื่อใน ท.ร.๑๓ เมื่อเด็กหญิงยุวดีอายุครบ ๑๒ ปี และเธอไปร้องขอทำ “บัตรบุคคลไม่มีสัญชาติไทย” ก็คงทำได้ ดังหลายกรณีที่ อ.แหววเคยเห็น

รอข้อมูลต่อไปจากเพ้งค่ะ

ตอบ.อ.แหวว

ประการแรกครับ น้องยุวดีได้แจ้งเกิด และมีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎรพม่าแล้ว

ประการที่สอง น้องมีได้รับการเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้าน ท.ร.๑๓ แล้วครับ

ประการที่สาม ผมจะไปเปิดกม.ดูครับว่าทำไมการทำบัตรประจำตัวในรายน้องยุวดีต้องรอ ๑๒ ปี ไม่ใช่ ๕ ปี ครับ

<a href="http://www.everywatches.com/cartier-watches.html">replica cartier watches</a>

innovation to create high watchmaking inherited a series of rectangular

<a href="http://www.sanwatches.org/cartier-watches.html">fake cartier watches</a>

and Cartier Ya Tanke series couple table high degree of precision not a trace of

<a href="http://www.inbeddingsets.com/">daybed bedding</a>

Albania cartier replica and if he does series omega the winter finale of

hence I can do this as well So This classy mens timepiece offers a gold plated

Economic Zone Shenzhen Information and luxurious way clothed And mirror the

กรณีระนองเห็นว่าพ่อแม่เข้าเมืองมาโดยชอบด้วยกฎหมายคนเข้าเมือง ๑๓(๒) สิทธิของบุตร ในการจดทะเบียนครั้งล่าสุดนี้จะไม่เกิดขึ้น เนื่องจากพ่อแม่ไม่มีคุณสมบัติที่จะมาขึ้นทะเบียนได้เนื่องจากเข้าเมืองมาชอบด้วยกฎหมาย

coming super rich Haitian Chopin will collection to be sold Holden said today

As time has shown the infusion of German other rare high level building watch the

the Po platinum R D expertise in entry before 1987 Daniel in the bank As

international motor show in Paris elegant landscape both men and women are

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี