ทบทวนงานที่มอบหมายให้กลุ่มเรียนรู้เทคโนโลยีทางการศึกษาบางละมุง

        งานมอบหมายให้กลุ่มเรียนรู้เทคโนโลยีทางการศึกษาบางละมุง ที่ได้ตกลงกันไว้มีดังนี้ 

        ๑. สรุปการค้นคว้าตามงานวิจัยที่กำหนดให้ ในบล็อกของตนเอง โดยสรุปสาระสำคัญของการอ่าน เขียนเผยแพร่ในบล็อกของตนเอง ซึ่งสามารถเขียนได้หลายบันทึก เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้เข้าไปอ่าน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ขอให้เขียนให้ได้หลาย ๆ บันทึกครอบคลุมสาระสำคัญของเรื่องที่ศึกษาให้มากที่สุด นับจากนี้ถึงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔

       ๒. ทดสอบความรู้ ข้อสอบขึ้นแสดงทางบล็อกของอาจารย์ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๔  เวลา ๐๙.๐๐ น.  (หากติดตามความก้าวหน้าในการบันทึกบล็อกของกลุ่มเรียนรู้เป็นที่ก้าวหน้าแล้วอาจจะขึ้นข้อสอบเร็วขึ้นก่อนวันที่ ๒๕ แล้วจะแจ้งให้ประธานกลุ่มทางโทรศัพท์ ให้แจ้งสมาชิกต่อไป)  การทำข้อสอบส่งทาง e mail : [email protected]

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ถ่ายทอดความรู้สู่การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ โดย ดร.ดิศกุลความเห็น (9)

ครับผม

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ

ขอบคุณค่ะ หนูจะรีบทำงานส่งอาจารย์ค่ะ

เขียนเมื่อ 

รับทราบค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์

ครูเมี้ยวแวะมาเยี่ยมค่ะ อาจารย์สบายดีนะคะ

สวัสดีครับครูเมี๊ยว ผมสบายดีครับ

ขอบคุณครับที่มาเยือน ..ระลึกถึงครับ

ขอบคุณค่ะ...

ได้ไปเยี่ยมชมงานในบล็อกคุณพนารัตน์แล้วครับ

สวัสดีค่ะ อาจารย์สบายดีไหมค่ะ