วันจันทร์ที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๑ 

บริษัทผู้รับเหมาพิมพ์แบบเรียน กศน.ให้กับ อำเภอเสนา ได้ส่งมอบหนังสือแบบเรียนในภาคเรียน ๑/๒๕๕๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะค่ะ 

หลัีงจากคณะกรรมการตรวจ ได้แก่ อ.สกาวรัตน์ คำแดง , อ.มาลี เมืองหมุด , อ.นงนภัส พันเอม ตรวจรับหนังสือเสร็จสิ้น ก็ถึงคิวครู กศน.ตำบลแบ่งหนังสือไปไว้ กศน.ตำบลเพื่อให้ ลูกศิษย์ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนี้ ยืมหนังสือแบบเรียนไปอ่าน (หนังสือเหล่านี้ให้ผู้เรียนยืมอ่านฟรี ไม่เก็บค่าใช้จ่ายค่ะ)