ส่งเสริมการอ่าน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2554

นางสมพิศ บุญเอื้ิอ และ นาย สานนท์  จันทวงษ์

หัวหน้า กศน.ตำบลไผ่ลิง

ได้ดำเนินการจัดมุมส่งเสริมการอ่าน ตามร้านค้า สถานประกอบการ ภายใต้แนวคิด 

"มุมหนังสือน่าอ่าน บ้าน (สถานประกอบการร้านค้าสถานที่ราชการ) 

น่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้คู่สังคมไทย "

เพิ่มเติมจากเดิมที่มีอยู่ 3 ที่ ได้ไปติดต่อประสานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัดพระญาติ ตำบลไผ่ลิง โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานดังกล่าวเป็นอย่างดี

 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รายงานการทำงานความเห็น (0)