หนังสือพิมพ์ฝาผนัง สู่ตำบลหัวรอ

แอ็ปคุง
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
หนังสือพิมพ์ฝาผนัง

นายณัฐพงศ์   สงวนสินวัฒนา อาจารย์กศน.ตำบลหัวรอ ได้นำหนังสือพิมพ์ฝาผนังไปติดตามชุมชนต่างๆ ของตำบลหัวรอ เพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชน

ชุมชนหัวรอ ชุมชนวัดมหาโลก

ชุมชนวัดอินทราราม ชุมชนเกาะลอย

ชุมชนวัดขุนแสน

 

โดยภายในหนังสือพิมพ์ฝาผนังได้มีสารจากผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดังนี้

   การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นวิธีการหนึ่งที่จะเพิ่มความรู้ความสามารถประสบการณ์ชีวิตให้แก่ประชาชนของเราโดยเฉพาะในด้านการอ่านหนังสือ ถ้าทุกคนอ่านหนังสือวันละหนึ่งเรื่องหนึ่งปีก็จะมีความรู้สามร้อยหกสิบห้าเรื่อง การอ่านนอกจากจะทำให้มีความรู้ ยังทำให้ผู้อ่านมีความมั่นใจในตนเอง มีเสน่ห์ที่จะพูดจาทักทายผู้อื่น สามารถพัฒนาบุคลิกและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้ ขอให้ช่วยกันส่งเสริมให้ประชาชนของเรารักการอ่านให้มากขึ้น

 นายวิทยา ผิวผ่อง

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.ตำบลหัวรอความเห็น (0)