ปฐมนิเทศ

ครูตั้ม
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ปฐมนิเทศกลุ่มย่อย นักศึกษากลุ่ม อสม.

วันที่  26  พ.ค. 54  กศน.ตำบลพระนอน  อำเภอนครหลวง  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย อสม. และประชาชนทั่วไป  ณ สถานีอนามัยตำบลพระนอน  โดยได้รับความร่วมมือกับครูประจำกลุ่ม คุณหมอจันทร์ฉาย  ที่จัดการประสานงานนักศึกษาในพื้นที่  พร้อมด้วยครู ศรช.ตำบลพระนอน  นายศักดิ์สิทธิ์  ดิษฐลักษณ์  ร่วมดำเนินกิจกรรมเพื่อชี้แจงการจัดการเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียน  ตั้งแต่เรื่องหลักสูตร  วิธีการเรียน  การร่วมกิจกรรม  การแต่งกาย  สื่อ อุปกรณ์ ฯลฯ 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูตั้มความเห็น (0)