ในชีวิตคนเราล้วนแต่มีเรื่องราวต่าง ๆ ผ่านเข้ามา เรื่องที่ดี ๆ นั้น เราก็อยากที่จะเก็บมันไว้ในความทรงจำ เรื่องราวที่ฉันได้พบเจอก็เช่นกัน วันนี้จึงอยากนำมาเล่าสู่ทุกท่านโดยทั่วกัน

1. ภาพบุคคล (Portrait) 

  - ภาพเด็ก

 

ชื่อภาพ                  บันทึกของเด็กน้อย
สถานที่                  สวนสัตว์เชียงใหม่
กล้องที่ใช้บันทึก      SONY DSLR-A230

ค่าที่ใช้บันทึก

Exposure time       1/50 s
F-number              f/6.3
ISO speed rating    ISO 100
วัน-เวลาที่บันทึก      28 ม.ค. 54 13.30 น.
ชื่อผู้บันทึก             savitree/e-mail address : vi_sa_vi_tre(C)hotmail.com

 

  - ภาพหญิงสาว

 

ชื่อภาพ                  งามอย่างไทย
สถานที่                  งานไม้ดอกไม้ประดับสวนบวกหาด
กล้องที่ใช้บันทึก      OLYMPUS T105,T100,X36

ค่าที่ใช้บันทึก

Exposure time       1/400 s
F-number              f/5.1
ISO speed rating    ISO 100
วัน-เวลาที่บันทึก      5 ก.พ. 54 10.56 น.
ชื่อผู้บันทึก             savitree/e-mail address : vi_sa_vi_tree(c)hotmail.com

 

  - ภาพคนแก่/คนชรา

 

ชื่อภาพ                  รดน้ำดำหัว
สถานที่                  อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
กล้องที่ใช้บันทึก      SONY DSLR-A230

ค่าที่ใช้บันทึก

Exposure time       1/60 s
F-number              f/5.6
ISO speed rating    ISO 400
วัน-เวลาที่บันทึก      12 ส.ค. 53 17.33 น.
ชื่อผู้บันทึก             savitree/e-mail address : vi_sa_vi_tree(c)hotmail.com

 

2. ภาพสัตว์ (Animal)

 

ชื่อภาพ                  เหงาจัง
สถานที่                  สวนสัตว์เชียงใหม่
กล้องที่ใช้บันทึก      SONY DSLR-A230

ค่าที่ใช้บันทึก

Exposure time       1/100 s
F-number              f/5.6
ISO speed rating    ISO 200
วัน-เวลาที่บันทึก      28 ม.ค. 54 13.27 น.
ชื่อผู้บันทึก             savitree/e-mail address : vi_sa_vi_tree(c)hotmail.com

 

3. ภาพอาหาร (Food)

 

ชื่อภาพ                  หวานชื่นใจ
สถานที่                  หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
กล้องที่ใช้บันทึก      SONY DSLR-A230

ค่าที่ใช้บันทึก

Exposure time       1/30 s
F-number              f/4
ISO speed rating    ISO 400
วัน-เวลาที่บันทึก      11 พ.ค. 54 11.25 น.
ชื่อผู้บันทึก             savitree/e-mail address : vi_sa_vi_tree(c)hotmail.com

 

4. ภาพคนวิ่ง/เคลื่อนไหว (Animation)

 

ชื่อภาพ                  รำดาบ
สถานที่                  งานไม้ดอกไม้ประดับสวนบวกหาด
กล้องที่ใช้บันทึก      OLYMPUS T105,T100,X36

ค่าที่ใช้บันทึก

Exposure time       1/500 s
F-number              f/4.2
ISO speed rating    ISO 100
วัน-เวลาที่บันทึก      5 ก.พ. 54 10.39 น.
ชื่อผู้บันทึก             savitree/e-mail address : vi_sa_vi_tree(c)hotmail.com

 

5. ภาพเหตุการณ์ (Candid)

 

ชื่อภาพ                  ถ่ายรูปกัน
สถานที่                  ตลาดน้ำอโยธยา
กล้องที่ใช้บันทึก      SAMSUNG GT-S5233T

ค่าที่ใช้บันทึก

Exposure time       0 s
F-number              f/2.8
ISO speed rating    ISO 100
วัน-เวลาที่บันทึก      1 ส.ค.53 09.19 น.
ชื่อผู้บันทึก             savitree/e-mail address : vi_sa_vi_tree(c)hotmail.com

 

6. ภาพทิวทัศน์ (Landscape)

 

ชื่อภาพ                  ณ มุมหนึ่ง
สถานที่                  บ้านสุขาวดี จ.ชลบุรี
กล้องที่ใช้บันทึก      SONY DSLR-A230

ค่าที่ใช้บันทึก

Exposure time       1/160 s
F-number              f/10
ISO speed rating    ISO 100
วัน-เวลาที่บันทึก      16 มี.ค. 54 12.59 น.
ชื่อผู้บันทึก             savitree/e-mail address : vi_sa_vi_tree(c)hotmail.com

 

7. ภาพเมฆ (Cloud)

 

ชื่อภาพ                  เมฆขนแกะ
สถานที่                  หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
กล้องที่ใช้บันทึก      SONY DSLR-A230

ค่าที่ใช้บันทึก

Exposure time       1/320 s
F-number              f/11
ISO speed rating    ISO 100
วัน-เวลาที่บันทึก      11 พ.ค. 54 11.18 น.
ชื่อผู้บันทึก             savitree/e-mail address : vi_sa_vi_tree(c)hotmail.com

 

8. ภาพดอกไม้ (Flower)

 

ชื่อภาพ                  เหลืองอร่าม
สถานที่                  อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
กล้องที่ใช้บันทึก      SAMSUNG GT-S5233T

ค่าที่ใช้บันทึก

Exposure time       1/500 s
F-number              f/2.8
ISO speed rating    ISO 100
วัน-เวลาที่บันทึก      15 พ.ค. 54 14.40 น.
ชื่อผู้บันทึก             savitree/e-mail address : vi_sa_vi_tree(c)hotmail.com

 

9. ภาพเงาดำ (Silhouette)

 

ชื่อภาพ                  พลบค่ำ
สถานที่                  ตลาดสันป่าฝ้าย อ.เมือง จ.ลำพูน
กล้องที่ใช้บันทึก      SAMSUNG GT-S5233T

ค่าที่ใช้บันทึก

Exposure time       0.12 s
F-number              f/2.8
ISO speed rating    ISO 100
วัน-เวลาที่บันทึก      12 พ.ค. 54 19.35 น.
ชื่อผู้บันทึก             savitree/e-mail address : vi_sa_vi_tree(c)hotmail.com

 

10. ภาพกลางคืน (Night Shot)

 

ชื่อภาพ                  คืนหนึ่ง ณ หาดทรายแก้ว
สถานที่                  เกาะเสม็ด
กล้องที่ใช้บันทึก      SONY DSLR-A230

ค่าที่ใช้บันทึก

Exposure time       1/6 s
F-number              f/5.6
ISO speed rating    ISO 800
วัน-เวลาที่บันทึก      23 ม.ค. 53 21.04 น.
ชื่อผู้บันทึก             savitree/e-mail address : vi_sa_vi_tree(c)hotmail.com

 

11. ภาพสถาปัตยกรรม (Architecture)

 

ชื่อภาพ                  สุโขทัยเมืองเก่า
สถานที่                  จ.สุโขทัย
กล้องที่ใช้บันทึก      SAMSUNG GT-S5233T

ค่าที่ใช้บันทึก

Exposure time       1/1000 s
F-number              f/2.8
ISO speed rating    ISO 100
วัน-เวลาที่บันทึก      5 มิ.ย.53  10.40 น.
ชื่อผู้บันทึก             savitree/e-mail address : vi_sa_vi_tree(c)hotmail.com

 

12. ภาพทางลึก (Perspective)

 

ชื่อภาพ                  หนทางอีกยาวไกล
สถานที่                  อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
กล้องที่ใช้บันทึก      SAMSUNG GT-S5233T

ค่าที่ใช้บันทึก

Exposure time       0 s
F-number              f/2.8
ISO speed rating    ISO 100
วัน-เวลาที่บันทึก      15 พ.ค. 54 14.47 น.
ชื่อผู้บันทึก             savitree/e-mail address : vi_sa_vi_tree(c)hotmail.com

 

13. ภาพระยะใกล้ (Closed-up, Macro)

 

ชื่อภาพ                  ดาวเรือง
สถานที่                  อ.หางดง จ.เชียงใหม่
กล้องที่ใช้บันทึก      SONY DSLR-A230

ค่าที่ใช้บันทึก

Exposure time       1/100 s
F-number              f/6.3
ISO speed rating    ISO 100
วัน-เวลาที่บันทึก      11 มี.ค. 54 17.56 น.
ชื่อผู้บันทึก             savitree/e-mail address : vi_sa_vi_tree(c)hotmail.com

 

14. ภาพซ้ำซ้อน (Repetition)

 


ชื่อภาพ                  เสาผลไม้
สถานที่                  บ้านสุขาวดี จ.ชลบุรี
กล้องที่ใช้บันทึก      SONY DSLR-A230

ค่าที่ใช้บันทึก

Exposure time       1/80 s
F-number              f/5.6
ISO speed rating    ISO 400
วัน-เวลาที่บันทึก      16 มี.ค. 54 12.20 น.
ชื่อผู้บันทึก             savitree/e-mail address : vi_sa_vi_tree(c)hotmail.com

 

15. ภาพลวดลาย (Pattern)

 

 

ชื่อภาพ                  ต้นไม้มีชีวิต
สถานที่                  จ.สุโขทัย
กล้องที่ใช้บันทึก      SAMSUNG GT-S5233T

ค่าที่ใช้บันทึก

Exposure time       1/500 s
F-number              f/2.8
ISO speed rating    ISO 100
วัน-เวลาที่บันทึก       5 มิ.ย.53  09.59 น.
ชื่อผู้บันทึก             savitree/e-mail address : vi_sa_vi_tree(c)hotmail.com