นิทานสำหรับอังกฤษเพิ่มเติม ครูอ้อย  จัดทำเพื่อให้นักเรียน  ได้มีสมรรถนะเทคโนโลยี  กับการเรียนภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  นิทาน ที่ครูอ้อยนำมาให้นักเรียน ได้เรียนรู้นี้  เป็นเรื่อง  อิสปกับชีวิตของเขา

*****

ตอนที่ 1 ครูอ้อย  จะเกริ่น เรื่องของอิสปให้นักเรียนได้เข้าใจก่อนนะคะว่า......นิทานอิสป  มีข้อคิดที่นำไปใช้ในชีวิตจริง  อิสปเป็นทาส  ได้นำเรื่องราวของเขามาเล่า  เรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อ 2,500กว่าปีมาแล้ว  ในสมัยกรีกยกย่องให้  อิสปเป็นยอดนักปราชญ์ หนึ่งในเจ็ด ที่น่าภูมิใจ

*****

อิสป เกิดในสมัยใกล้เคียงกับพระพุทธเจ้า  แถวๆ เมืองอะมอเรียม  แคว้นพรีเจีย เหนือของเอเซียไมเนอร์  อิสปเป็น ทาส หน้าตา น่าเกลียด  พูดไม่ชัด ฟังไม่รู้เรื่อง  ไม่มีใครอยากได้ จึงถูกขายต่อไปเรื่อยๆ แต่เป็นคนที่รับรู้ สังเกต จดจำ และใช้ปัญญาแก้ไขสถานการณ์เสมอ  จนพ้นจากความเป็นทาส  แต่เป็นคนปากดี  จนทำให้ตัวเองได้รับเคราะห์  ถูกชาวเมืองเดลไฟ กลั่นแกล้ง....จนตาย

*****

ก่อนตายได้กล่าววาจาไว้.....และเป็นจริงดังว่าจา  ในเวลาต่อมา 

*****

*****

นักเรียนอ่านแล้ว  ทำการบ้านส่งครู  5  ข้อง่ายๆ  ดังนี้

1.  What is your name?...........................

2.  Is Aesop a slave?...............................

3.  Is Aesop very handsome?.................

4.  What is Aesop manner?....................

5.  Do you like Aesop?............................

*****

คำศัพท์ที่ประกอบการเรียนรู้ 

1.  name ........ชื่อ

2.  slave  ........ทาส

3.  very handsome......หล่อมาก 

4.  clever .......ฉลาด มีปัญญา

5.  like.............ชอบ

*****

การบ้าน 5ข้อนี้  ครูอ้อยให้ทำลงใน PPS Book นะคะ.....และจะให้คะแนน  การเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี ด้วยค่ะ