ประชุมอำเภอ

ประชุมอำเภออุทัย

ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม

-การรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษาที่1/2554

-การกรอกแบบสอบถามส่งเสริมประชาธิปไตยของแต่ละตำบล

-การปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษาที่1/2554

ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2554 ณ  โรงแรมอยุธยาแกนด์โฮเต็ล

-การใช้งบประมาณพัฒนาผู้เรียนฯ

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.ตำบลอุทัยความเห็น (2)

มาเยี่ยมชมผลงานและให้กำลังใจครับ

ขอบคุณท่านผอ.มากค่ะ