ที่หลงถูกหลงผิดจิตไม่เที่ยง

เว็บไซต์เพื่อสังคม "ธรรมชาติธรรมค้ำจุนโลก"

เพื่อความสะดวกขอแนะนำครับ

  ด้วยข้อคิดข้อเขียนของกระผมนำเสนอไว้ในเว็บไซต์ของกระผมเอง ท่านคลิกเว็บไซต์ในโกทูโน  ที่ให้ไว้เข้าสู่เนื้อหาได้ทันที

1. คลิก http://www.nature-dhama.ob.tc

2. คลิก "บทกวีเพื่อสังคม" ตอน 3

3. คลิก "ที่หลงถูกหลงผิดจิตไม่เที่ยง"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธรรมชาติธรรม ค้ำจุนโลกความเห็น (0)