บินลาดินตาย..มนุษย์คิดอะไรได้ ?


จุดจบผู้นำเครือข่ายก่อการร้าย คือจุดเริ่มผู้นำสันติภาพโลก

          ข่าวการสังหารอุสม่าห์ บินลาดิน โดยการแถลงการณ์ของสหรัฐ อาจจะยังความยินดีชื่นชมในกลุ่มของผู้ที่ไล่ล่าสังหาร แต่ก็ไม่ใช่ว่า การก่อการร้ายจะหมดไปจากโลกใบนี้...แม้แต่ประเทศไทยเองก็ยังเป็นเรื่องใกล้ตัว ต่อให้สหรัฐจะล่าสังหาร คนอย่างบินลาดิน ตายไปกี่ร้อยกี่พันคน ความสุข สันติ โดยแท้จริงก็คงเกิดขึ้นแก่โลกไม่ได้

            สิ่งที่ บินลา ดิน ได้แสดงให้ชาวโลกได้เห็นแล้วนั่นก็คือ การสร้างเครือข่ายก่อการร้าย โดยมีวัตถุประสงค์คือ การทำลายคู่ต่อสู้ คู่อริ  ก็คือสหรัฐอเมริกา และโลกตะวันตก  เป็นเรื่องน่าทึ่งน่าคิดก็คือ...บินลาดิน..สามารถบัญชาการก่อการร้าย ปลูกฝังแนวคิดเพื่อการทำลายล้าง ให้สมาชิกกลุ่มผู้ร่วมอุดมการณ์ สามารถให้คนไปตายแทนได้ การปลูกฝังแนวความคิดเช่นนี้ได้  ต้องเป็นกระบวนการที่ไม่ธรรมดา การสร้างเครือข่ายก่อการร้าย ทำงานใต้ดิน แบบลับๆ เพื่อทำลายล้างคู่อริ และก็ทำได้จนทำลาย เวอร์ดเทรด เซนเตอร์ และที่อื่น ๆ ในเหตุการณ์ ๑๑ กันยา ดังที่ทราบกันแล้วนั้น มีสิ่งที่น่าคิดอยู่ว่า ทำไมบินลาดิน จึงสามารถสร้างเครือข่ายได้ และบรรลุถึงเป้าหมายของเขา

             หากคิดในมุมเปรียบเทียบว่า อุสะม่าห์ บินลาดิน สร้างเครือข่ายก่อการร้ายได้ ทำไมมนุษย์ โดยเฉพาะกองทัพสหรัฐ จึงไม่สร้างเครือข่ายรวมกลุ่มบุคคลที่ทำความดี ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้รวมกัน ทำงานโดยอาศัยสื่อสาร เทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน เป็นแม่ข่ายให้กลุ่มบุคคลที่ทำดีทั่วโลกได้รู้จักกัน และมีปฏิสัมพันธ์กันในระดับนานาชาติได้ เพื่อแข่งกับเครือข่ายการร้ายของบินลาดิน กลับไปไล่ล่า พัฒนาขีดความสามารถของอาวุธทำลายล้าง ทุ่มกองกำลัง งบประมาณมหาศาลเพื่อสังหารคน ๆ เดียวนั้น ทั้ง ๆ ที่โลกเราพัฒนาระบบการสื่อสารจนสามารถมีเครือข่ายโยงใยให้มนุษย์บนโลกนี้สามารถติดต่อกันได้ ให้คนดีมารู้จักัน มาทำงานช่วยเหลือกัน ให้คนดีมารวมกันทั่วโลก 

           แม้มนุษย์ยังมีขอบเขต เขตแดนที่ยังเป็นเครื่องกีดขวางกั้นกันอยู่นั่นก็คือ เรื่องพรมแดนขอบเขตประเทศ ลัทธิ ศาสนา ความเชื่อ คำสอนที่ยังแบ่งแยก ที่ไม่สามารถรวมมนุษย์ให้เป็นหนึ่งได้  ก็มีความเป็นไปคือเรื่องแนวคิด คำสอน ของศาสนาหลัก ๆ ที่มีศาสนิกนับถืออยู่บนโลก ไม่ว่าจะเป็น พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหณ์ ซิก ฮินดู ฯลฯ ว่ากันตามแก่นแท้แห่งคำสอนของแต่ละศาสนาแล้ว ล้วนแต่มีคำสอนให้ศาสนิกของตน ๆ ทำความดีเหมือนกัน  ตัวแทนศาสนิกของแต่ละศาสนาควรจะมีการประชุมเพื่อให้มีการประกาศคำสอนอันเป็นสากล ( Universal Teachings) โดยศาสนิกของแต่ละศาสนาให้ปฏิบัติไปทิศทางอันเดียวกัน ไม่ต้องเปลี่ยนศาสนาของตน ๆ และไม่ต้องมัวคิดว่าคำสอนของใครดี ใครไม่ดี  ยกตัวอย่างคำสอนที่ สามารถเป็นคำสอนสากลได้ เช่น เมตตา กรุณา  ความรัก การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นหลักคุณธรรมขั้นพื้นฐานแห่งคำสอนทั้งหลาย หากสามารถสร้างคุณธรรมอันสากลเช่นนี้ได้ ก็น่าจะเพียงพอต่อการยังสันติภาพอันแท้จริงให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ได้เช่นกัน

              ทุกวันนี้ มนุษย์เราลำบากเดือดร้อนบาดเจ็บล้มตาย แต่ละครั้งมีจำนวนมากขึ้นทุก ๆ วัน  เพราะความขัดแย้งกันภายในประเทศบ้าง ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านบ้าง ภัยก่อการร้ายบ้าง และที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือ ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เพิ่มความรุนแรงมากขึ้นทุกวัน ๆ จนไม่แน่ใจว่าศักยภาพการป้องกันตัวเองของมนุษย์จักสามารถต้านทานภัยอันโหดร้ายจากธรรมชาติอีกได้นานแค่ไหน เพราะเหตุแห่งกิเลสพันห้า ตัญหาพันแปดของมนุษย์ จึงทำมนุษย์ให้ตามืดบอดกันไปทั่ว บดบังทางที่จักทำให้เกิดความสุขสันติแก่มนุษย์ได้  ว้นนี้หากมนุษย์ยังคิดกันไม่ได้ โลกใบนี้คงอีกไม่นานนัก ก็จักถึงจุดที่วุ่นวายสูงสุด อธรรมครอบงำโลก กลุ่มธรรมก็จะลดจำนวน และอ่อนกำลังลง ทรัพยากรธรรมชาติเริ่มเหลือน้อยลง มนุษย์ต่างก็มีแต่ความเป็นแก่ตัวเป็นที่สุด  เมื่อคุณธรรมมนุษย์เสื่อมถอยลง ถึงที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้น กาลียุคนั่นเอง  หากมนุษย์ทั้งหลายรีบได้สติคิดได้เสียตั้งวันนี้ ความเลยร้ายตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นไปมากกว่านี้ เพราะอวิชชา โลภะ สรรพกิเลสของมนุษย์ เราก็จะหยุดความเลยร้ายไว้เพียงเท่านี้ หยุดไว้ในยุคของพวกเรา แล้วโลกก็จะถึงยุคกลับมาเจริญอีกครั้ง ไม่ต้องรอให้ถึงวันสิ้นโลก รอให้ถึงกุลียุค ไม่ต้องรอโลกพระศรีอาริย์จะมาโปรด หรือรอวันพระเจ้าติดสินโลก  พวกเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า...โลกใบนี้เป็นแค่ทางผ่านของเรา..มาอยู่ มาใช้กันเพียงไม่กี่ปีก็ต้องจากไปแล้ว แล้วอะไรคือแก่นสารที่แท้ของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพียงช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเองพวกเราคงลืมนึกคิดกัน      

          การเขียนบทความนี้อาจจะดูว่า เป็นวงกว้างเกินไปเป็นเรื่องไกลตัว เป็นไปไม่ได้ แต่หากคิดถึงศักยภาพมนุษย์ที่พัฒนาด้านต่าง ๆ ในปัจจุบันนี้แล้วก็ไม่น่าจะเกินวิสัยที่มนุษย์ทุกคนจะช่วยกันได้ ขอฝากแนวคิดนี้ไปยัง องค์การสหประชาติ  ผู้นำสหรัฐ โลกตะวันตก ผู้นำโลกตะวันออก องค์กรเครือข่ายเพื่อสันติภาพโลกทั้งหลาย ควรตื่นและให้สติกันตั้งแต่วันนี้ด้วยเถิด

           การตายของ อุสะม่าห์ บินลาดิน ผู้นำการร้ายก็น่าจะเป็นจุดเริ่มแห่งเครือข่ายเพื่อสันติภาพโลกได้แล้ว

 

ท่านคมสรณ์/เล่าเรื่องจากเมืองอินเดีย

 ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔

คำสำคัญ (Tags): #สันติภาพโลก
หมายเลขบันทึก: 437880เขียนเมื่อ 2 พฤษภาคม 2011 19:56 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 ธันวาคม 2012 13:42 น. ()สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง