รายงานผลการจัดมุมหนังสือน่าอ่าน จุดที่ ๓ บ้านนางเกยูญ  โตใหญ่

บ้านเลขที่ ๑๑/๑ หมู่ ๗ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จุดที่๔  นายชัยณรงค์  โตใหญ่

บ้านเลขที่ ๑๓/๒ หมู่ ๗ ตำบลหนองน้ำใส

จุดที่ ๕ นายวิวัฒน์  อุทจักร

บ้านเลขที่ ๖/๘ หมู่ ๓ ตำบลโคกม่วง

จุดที่ ๖ นายธนพล  เทศศรี

บ้านเลขที่ ๖/๒ หมู่ ๓ ตำบลโคกม่วง

จุดที่ ๗ นายกิตติศักดิ์  วันเพ็ชร

บ้านเลขที่ ๒๐ หมู่ ๘ ตำบลหนองน้ำใส

ยังมีอีกหลายจุดอยู่ระหว่างการนำภาพมานำเสนอค่ะ