ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554

บุษยมาศ
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554

ตามที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ได้มีการปรับอัตราค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ซึ่งมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 ไปแล้ว นั้น

คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ จึงเห็นสมควร ปรับปรุงบัญชีการกำหนดอัตราค่าตอบแทนของผู้ได้รับปริญญาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิแล้ว หรือผู้มีทักษะ ประสบการณ์ ให้สอดคล้องกับการปรับอัตราค่าตอบแทนดังกล่าว ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 เป็นต้นไป

ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับประกาศคณะกรรมการบริหาร

พนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 3)

พ.ศ. 2554 ได้จากไฟล์ด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/file/bussayamas/bussayamas111.PDF

ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ ประกาศคณะกรรมการบริหาร

พนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2)

พ.ศ. 2554 ได้จากไฟล์ด้านล่างนี้...

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/700/645/original_aaa003.pdf?1299992401

http://gotoknow.org/blog/bussayamas/431013

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ.2552

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#บุษยมาศ#ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554

หมายเลขบันทึก: 436926, เขียน: 25 Apr 2011 @ 12:06 (), แก้ไข: 03 Apr 2016 @ 15:01 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (0)