ศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง
นาย ศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง (เอ) หลักเมือง

ความรอบรู้ในการเรียน (กศน.เพื่อนรัก เพื่อนเรียนรู้ : ๔๖)


ความรอบรู้ในการเรียน (กศน.เพื่อนรัก เพื่อนเรียนรู้ : ๔๖)

          ความรอบรู้ในการเรียน (กศน.เพื่อนรัก เพื่อนเรียนรู้ :๔๖) 

  ศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง 

ผู้อำนวยการ (เชี่ยวชาญ)กศน.อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

 

ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์โครงสร้างชุดการเรียนทางไกล รายวิชาความรอบรู้ในการเรียน ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรม แอท อยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนคร ศรีอยุธยา มีความคิดเห็นว่า เป็นรายวิชาที่น่าสนใจ และมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาที่ได้เรียนในรายวิชานี้ สามารถนำความรู้และแนวทางจากกิจกรรมในรายวิชา ไปประมวลเป็นองค์ความรู้ของตนเองได้ ที่ครอบคลุมถึงการพัฒนาตนเอง พัฒนาครอบครัว และพัฒนาชุมชนและสังคม จึงขอนำแนวคิดดังกล่าวมานำเสนอไว้ เพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้

แนวคิดพื้นฐาน  รายวิชาความรอบรู้ในการเรียน เป็นรายวิชาที่จะนำมา      ทดแทนรายวิชาโครงงาน จำนวน ๓ หน่วยกิต เนื่องจากนักศึกษาของสถาบันการศึกษาทางไกล มีข้อจำกัดในการทำโครงงาน

เงื่อนไข  เป็นวิชาบังคับเลือก โดยนักศึกษาต้องลงทะเบียนในภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตร 

วัตถุประสงค์  เพื่อให้นักศึกษาได้ทบทวนเนื้อหาวิชาพื้นฐานที่เรียนมาแล้ว จำนวน ๗ รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ การประกอบอาชีพ การพัฒนาสังคมและชุมชน และสุขศึกษา-พลศึกษา 

การนำเสนอเนื้อหารายวิชา  ๑) นำเสนอเนื้อหาโดยย่อ ๒) ยกกรณีตัวอย่างที่สอดคล้องกับชีวิตประจำวันหรือการประยุกต์ใช้ ๓) กิจกรรมท้ายเรื่อง เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการเขียนและการเสนอความคิดเห็น 

การวัดผลสัมฤทธิ์  ๑) เน้นให้นักศึกษาเขียนประมวลความคิดเห็นของตนเองเป็นหลัก ที่เกี่ยวกับเนื้อหารายวิชา กรณีตัวอย่าง การปรับและประยุกต์ใช้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชนและสังคม  ๒) เกณฑ์คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ต้องผ่าน ๕๐ คะแนนขึ้นไป  ๓) นักศึกษาทำข้อสอบอัตนัย Take home ให้นักศึกษาได้เลือกทำตามความสนใจหรือที่ตรงกับประสบการณ์ของตนเอง เช่น มีโจทย์หลายข้อ ให้เลือกทำ ๕ ข้อ โดยมีหัวข้อที่ต้องเขียน คือ

     ๑) เล่าประสบการณ์การเรียนของตนเอง ที่เรียนกับสถาบันการศึกษาทางไกล เช่น วิธีการวางแผนการเรียน  การแสวงหาข้อมูล  เป้าหมายการเรียน  และรูปแบบวิธีการเรียนของตนเอง เพื่อเป็นประสบการณ์สำหรับนักศึกษารุ่นต่อไป

     ๒) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาทางไกล

    

 

หมายเลขบันทึก: 436347เขียนเมื่อ 22 เมษายน 2011 11:40 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 ธันวาคม 2012 13:41 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (1)
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี