"ตัวอย่างการแต่งกายเครื่องแบบชุดปกติขาว

เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ"

 

            จากที่ผู้เขียนได้เขียนเรื่องการแต่งเครื่องแบบชุดปกติขาวไปแล้วนั้น....เนื่องจากมีผู้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการไว้ทุกข์ของเครื่องแบบชุดปกติขาวว่าติดไว้กับส่วนใดของแขน...โดยผู้เขียนก็ไม่ได้โอกาสและหาภาพถ่ายมาให้ดูกันสักที...

               แต่เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2554 ผู้เขียนได้ไปร่วมงานศพของคุณพ่อทองดี  หาญจริง บิดาของคุณประนอม  หาญจริง  ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นงานพิธีการ คือ มีการพระราชทานเพลิงศพ...ผู้เขียนจึงนำภาพถ่ายของการแสดงการไว้ทุกข์ของเครื่องแบบชุดปกติขาวมาให้ดูกันดังภาพ...จะได้ติดแขนสีดำไว้ทุกข์ที่ถูกต้องโดยติดไม่ผิดกัน...

 

 

 

 

ก่อนการพระราชทานเพลิงศพ (จริง) ผู้อัญเชิญไม้ขีดไฟ

พระราชทาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ก็มีการซักซ้อมพิธีการกันก่อนค่ะ...

 

 

ระหว่างนั่งรอเวลาที่จะพระราชทานเพลิงศพ ผู้เขียนก็ได้ขอให้

น้อง ๆ พนักงานราชการ + พนักงานมหาวิทยาลัย

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มาเป็นแบบให้ดูตัวอย่าง

ของเรื่อง การติดแขนสีดำไว้ทุกข์บนเครื่องแบบชุดปกติขาว

ในงานพระราชทานเพลิงศพค่ะ...

 

 

(ซ้าย) คุณธนียา  คำปิน (น้องโป้ง)  พนักงานมหาวิทยาลัย

(ขวา) คุณปราณี  เกษมสุข (น้องบอย)  พนักงานราชการ

สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ ให้ติดแขนสีดำไว้ทุกข์

เช่นเดียวกับพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ...

 

 

การติดแขนสีดำไว้ทุกข์ ให้ติดที่แขนเสื้อด้านซ้ายมือของตัวเรา

(เหนือข้อศอก)  ที่ชุดเครื่องแบบปกติขาว...