แนวปฏิบัติการให้บริการคลินิกสุขภาพเด็กดีมีมาตรฐานและเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่

แนวปฏิบัติการให้บริการคลินิกสุขภาพเด็กดีมีมาตรฐานและเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่

 

การจัดการความรู้ : แนวปฏิบัติการให้บริการคลินิกสุขภาพเด็กดีมีมาตรฐานและเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่

งานตามยุทธศาสตร์ : เสริมพลังเครือข่ายพัฒนารูปแบบบริการคลินิกเด็กดีคุณภาพ

เป้าหมาย : การจัดระบบบริการคลินิกสุขภาพเด็กดีได้มาตรฐานเหมาะสมกับบริบทในโรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามัย

เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เด็กปฐมวัย” หรือเด็กเล็กวัย 0-5 ปี นับเป็นช่วงวัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเริ่มต้นพัฒนารากฐานชีวิตในทุกด้านนับตั้งแต่ร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ เรียกได้ว่า เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการพัฒนาการอย่างแท้จริง โดยเฉพาะการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันของระบบบริการสาธารณสุข ท้องถิ่น ชุมชน และครอบครัว คลินิกสุขภาพเด็กดีเป็นหน่วยบริการสาธารณสุขที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง และมีบทบาทในการเสริมสร้างให้เด็กมีสุขภาพดี มีพัฒนาการสมวัยจากสถานการณ์ระดับเขต 18 ของศูนย์อนามัยที่ 8 ปีงบประมาณ 2551 และ 2552 พบว่า เด็ก 0-5 ปีพัฒนาการสมวัยมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ร้อยละ 98.50 และข้อมูลโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวในปีงบประมาณ 2551 และ 2552 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 พบว่าเด็ก 0-5 ปีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 99.10 และร้อยละ 98 ตามลำดับ การพัฒนาสุขภาพเด็กปฐมวัย ยังต้องเร่งรัดกลยุทธ์ กลวิธีอีกหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลี้ยงดูให้ได้รับสารอาหารที่เหมาะสมตามวัย ให้การดูแลอย่างเข้าใจและกระตุ้นพัฒนาการอย่างเหมาะสมตามวัยของเด็ก รวมถึงการจะพัฒนาคลินิกสุขภาพเด็กดีให้มีคุณภาพ ซึ่งทั้งหมดนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพต่อไปในอนาคต

รายชื่อสมาชิกกลุ่ม : 1. พญ . ไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ 2. นางรำไพ เกียรติอดิศร 3. นางสุพัตรา โค้วสุวรรณ 4.. นางสุจิตรา บางสมบุญ 5. นางพรรณี ไพบูลย์ 6. นางบุษรา ใจแสน 7. นางศศิชล หงษ์ไทย 8. นางสาวเยาวลักษณ์ กาญจนะ 9. นางวิราวรรณ โพธิ์งาม 10. นางจันทิรา สุโพธิ์ 11. นางสาวภคมน โพธิ์ศรี 12. นางธันยาธร แสนทนันชัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศูนย์อนามัยที่ 8

คำสำคัญ (Tags)#แนวปฏิบัติการให้บริการคลินิกสุขภาพเด็กดีมีมาตรฐานและเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่

หมายเลขบันทึก: 435067, เขียน: 12 Apr 2011 @ 11:45 (), แก้ไข: 30 Mar 2012 @ 15:14 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)