จำนวนดาวเคราะห์

ดาวเคราะห์มีกี่ดวงกันแน่

เมื่อวันพฤหัสทางมหาวิทยาลัยได้จัดสัมนาบุคลากรมหาวิทยาลัยสายวิชาการขึ้น เป็นการพัฒนาและเพิ่มประสิทยธิภาพความเป็นครูผู้นำทางวิชาการ รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างอาจารย์จากคณะต่างๆ

แรกๆผมเข้าฟังก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหัวข้อในการอภิปรายวันนี้คืออะไรกันแน่.. แต่พอเข้าไปฟังแล้วก็เริ่มเข้าใจและคิดว่าวันนี้เขาได้เริ่มเข้าหาเป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัยอิสลามอย่างเรา หรืออาจจะพูดได้ว่านานแล้วที่เราไม่ได้พูดเรื่องลักษณะนี้ ถ้าปล่อยไปโดยไม่ได้พูดคุยในประเด็นนี้อาจจะทำให้เราห่างจากวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยอิสลามยะลาเกิดขึ้นเพื่อเป็นแหล่งวิชาการแก่มุสลิมและทุกคน เนื้อหาวิชาที่สอนในมหาวิทยาลัยนอกจากจะต้องสอนในเนื่้อหาที่เป็นอิสลามศึกษาและ วิชาอื่นๆที่ไม่ใช่อิสลามศึกษาจะต้องอยู่ในกรอบของอิสลาม หรือถ้าเป็นไปได้ต้องเป็นแบบบูรณาการทั้งที่เป็นวิชาสามัญ วิชาชีพและวิชาอิสลามศึกษา นอกจากนี้สภาพสังคมภายในมหาวิทยาลัยก็ต้องเป็นแบบอย่างของสังคมอิสลามด้วย

ในการสอนแบบบูรณาการอิสลาม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ได้พูดถึงการบูรณาการวิทยาศาสตร์กับอิสลาม ซึ่งผมเป็นคนได้เขียนบทความลักษณะนี้มาพอควรยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะทำได้เช่นนั้น แต่นั้นไม่ได้หมายความว่าทำไม่ได้

ระหว่างพักเบรก อาจารย์ท่านหนึ่งมาถามผมว่า จริงๆแล้วดาวเคราะห์มีกี่ดวง ผมก็บอกว่า ถ้าเป็นนพเคราะห์แน่นอน ๙ ดวง เพราะนพแปลว่า ๙ ถ้าเป็นดาวเคราะห์จริงๆ เฉพาะกาแลกซี่ทางช้างเผือกมีมากกว่า ๕ หมื่นล้านดวง นี่ก็ได้จากการเดาของมนุษย์บางคน ความจริงมีเท่าไรนั้น อัลลอฮฺเท่านั้นที่ทรงรู้ และไม่ใช่สิ่งจำเป็นที่เราจะต้องรู้จำนวนแน่นอนด้วย ให้รู้เพียงว่า อัลลอฮฺสร้างดวงดาวต่างๆเหล่านี้ไม่ได้ไร้ความหมาย ดังที่พระองค์ได้ตรัสในอายัตที่ ๑๙๑ ซูเราะฮฺ อาลิอิมรอน

(190) แท้จริงในการสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดิน และการที่กลางวันและกลางคืนตามหลังกันนั้น แน่นอนมีหลายสัญญาณสำหรับผู้มีปัญญา
(191)
คือบรรดาผู้ที่รำลึกถึงอัลลอฮ์ ทั้งในสภาพยืน และนั่ง และในสภาพที่นอนตะแคง และพวกเขาพินิจพิจารณากันในการสร้างบรรดาชั้นฟ้า และแผ่นดิน (โดยกล่าวว่า) โอ้พระเจ้าของพวกเข้าพระองค์
พระองค์มิได้ทรงสร้างสิ่งนี้มาโดยไร้สาระ มหาบริสุทธิ์พระองค์ท่าน โปรดทรงคุ้มครองพวกข้าพระองค์ให้พ้นจากการลงโทษแห่งไฟนรกด้วยเถิด

อาจารย์ท่านนั้นก็ถามผมต่อว่า ไม่ใช่ ๑๑ ดวงหรือ ? ผมก็ตอบทันควันว่า อ๋อ มาจากซูเราะฮฺยูซุฟใช่ไหม

(4) จงรำลึกขณะที่ยูซุฟกล่าวแก่พ่อของเขาว่า “โอ้พ่อจ๋า! แท้จริงฉันได้ฝันเห็นดวงดาวสิบเอ็ดดวง และดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ ฉันฝันเห็นพวกมันสุญูดต่อฉัน”

ความฝันของบรรดานบี คือ ความจริง ฝันของนบียูซุฟก็เหมือนกัน คือความจริง ผมยังไม่ได้ศึกษาว่าที่ท่านว่า ๑๑ ดวงนี้ คือ ดาวอะไร ดาวเคราะห์ที่เราหมายถึงในระบบสุริยะ(ที่เรียกว่าดาวนพเคราะห์)นี้หรือดาวกลุ่มอื่น ถ้าเรามาพิจารณาดาวกลุ่มที่เรารู้จักดีมานานนี้


(รูปจาก http://th.wikipedia.org/wiki/สุริยจักรวาล)

  • ดาวเคราะฮฺกลุ่มนี้มี ๙ ดวง (นพแปลว่าเก้า) หรือเราเรียกดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ
  • ๙ ดวงนี้นับรวมโลกด้วย (แต่ไม่นับดวงจันทร์) ส่วนในอายัตข้างบน รวมดวงจันทร์ดวงอาทิตย์(ดาวฤกษ์) ก็จะเป็น ๑๓ ดวง
  • เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๘ นักดาราศาสตร์ได้ร่วมประชุมกันที่กรุงปรากเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชกโดยมีสมาชิกสมาพันธ์ดาราศาสตร์สากล(LAU  ซึ่งย่อมาจาก  International  Astronomical  Union)จากทั่วโลกราว  2,700  คนจาก  75  ประเทศเข้าร่วมประชุม วันแรกจะรวมดาวเคราะห์ที่ค้นพบใหม่(บางดวงได้พบมานานแล้ว) จำนวน ๓ ดวง กลายเป็น ๑๒ ดวง แต่สุดท้ายที่ประชุมลงมติจากเสียงบรรดาสมาชิกในวันสุดท้ายซึ่งเหลือเพียง ๔๒๔ คน ลดฐานะดาวพลูโต เป็นดาวเคราะห์แคระ
  • ดาวเคราะห์ ๑๒ ดวงนับจากดวงอาทิตย์ ๑.ดาวพุธ  ๒.ดาวศุกร์ ๓.โลก ๔. ดาวอังคาร  ๕. ดาวพฤหัสบดี ๖. ดาวเสาร์ 7.ดาวยูเรนัส (ดาวมฤตยู)  8. ดาวเนปจูน (ดาวพระเกตุ)  และ 9. ดาวพลูโต  (ดาวพระยม)  ที่เพิ่มเติมใหม่มี  ๑๐. ดาวซีเรส (Ceres )  เมื่อปี คศ.๑๐๐๘ ได้จัดเป็นดาวเคราะห์มาแล้ว สุดท้ายก็ถูกปลดเป็นดาวเคราะห์น้อย asteroid  ๑๑. ดาวชารอน (Charon)  ซึ่งเป็นบริวารของดาวพลูโต  และ  ๑๒.  ดาว 2003 UB313  หรือ  Xena
  • ตัวเลขหรือจำนวนดาวในระบบสุริยะนี้มีเท่าไร ตัวเลขจริงๆเป็นอย่างไรนั้น เราไม่อาจจะบอกได้ ที่บอกได้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของมนุษย์ และจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ กรุงปราก หลายคนยังบอกว่าเพราะการเมือง

หน้าที่ของเราต่อไปคือ ศึกษาและเรียนรู้คำสั่งสอนที่เกิดขึ้นจากเรื่องราวของนบียูซุฟในเหตุการณ์ความฟันของท่าน อย่างเช่นที่ผมชอบยกเรื่องนี้ คือ ความอิจฉา แม้จะเป็นพี่น้องกัน ระดับลูกนบี ก็หนีไม่พ้นการถูกหลอกลวงจากชัยฏอน ทำให้รู้สึกอิจฉานบียูซุฟ จนคิดฆ่านบียูซุฟ และนบียะอฺกูบ พ่อนบียูซุฟก็ได้สอนแก่ยูซุฟว่า ห้ามบอกเรื่องนี้แก่ใคร แม้แต่เป็นพี่น้องกัน ผมก็สอน นศ.ว่า นิอฺมัตหรือความโปรดปรานที่เราได้รับ ได้เห็น บางครั้ง(หรือว่าหลายครั้ง)ไม่จำเป็นต้องบอกใคร แม้คนนั้นจะเป็นพี่น้องคลานกันมาก็ตาม

อย่าลืมว่า ความรู้ที่ได้จากมนุษย์คือความรู้เท่าที่เขามองเห็น สิ่งที่เขามองไม่เห็นมีอีกมาก ดังนั้นเมื่อจะเปลี่ยนแปลงก็ทำได้ทุกเมื่อ แต่ความรู้ที่ได้จากผู้ทรงสร้าง คือ อัลกุรอานและหะดีษเฮาะหีหฺ นั้นแหละคือความจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิทยาศาสตร์กับอิสลาม

คำสำคัญ (Tags)#วิทยาศาสตร์#อิสลามศึกษา#มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา#วิทยาศาสตร์อิสลาม

หมายเลขบันทึก: 434747, เขียน: 09 Apr 2011 @ 18:27 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 19:32 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

สลาม บาบอ

ไม่ได้เข้ามาอ่านตั้งนานคะ...เข้ามาแล้วได้ความรู้ทุกทีคะ ขอบคุณมาก

วะอะลัยกุมุสสาลามครับ

เรียก บาบอ เหมือนวัยรุ่นแถวๆบ้าน จริงๆยังไม่ถึงระดับหรอกครับ และไม่ได้ไควคว้าด้วย

ผมเองก็พักหลังก็ไม่ค่อยได้เปิด g2k เท่าไร ส่วนใหญ่จะเขียนสั้นๆทางเฟสบุค

เขียนเมื่อ 

ญาซากัลลอฮ ครับ

สันติวิธี
IP: xxx.120.138.25
เขียนเมื่อ 

สันติ คือทางแก้ไข ทุกปัญหา เหตุจากการแย่งมวลชน

ทำไมชาวใต้ถึงฟังกลุ่ม บีอาร์เอ็น มากกว่า รัฐ (จากการ สรุปโดย พล.อ เอกชัย ศรีวิลาศ ผอ. สถาบันสันติวิธี)) เพราะ กลุ่ม บีอาร์เอ็น สามารถแสดงออกอย่างเปิดเผยว่า พวกเขากตัญญูสูงสุดได้. เพราะเขากตัญญูต่อเจ้าเมืองธรรมชาติ ที่ให้ออกซิเจนพระพุทธเจ้า หายใจ มันคือการใฝ่หาของมนุษย์โดยพื้นฐานว่า เขาจะฟังผู้กตัญญู และ จะต่อต้านผู้มีจิต เนรคุณ นั่นเอง. จงกตัญญูให้เท่าเทียมผู้ที่ท่าน จะเข้าพัฒนาเขา

ลองปรับกันซักนิด จะครองใจชาวบ้านได้ง่ายขึ้น. ด้วยการมีพระเจ้าเป็นสิ่งกตัญญู แทนการมีเป็นสิ่งปฏิเสธ ถึง เนรคุณ

ลองก่อน อย่าเพิ่งรีบเชื่อ หากใครอายุมากๆ้ว และ เคยมีพระเจ้าเป็นสิ่งปฏิเสธ(หรืออาจเรียกแรงๆว่าเนรคุณ) ขอให้ลองก่อนสักสองปี ก็ยังดี. คือมีพระเจ้าเป็นสิ่งกตัญญูแทนการมีเป็นสิ่งปฏิเสธ ปิดกั้นเนรคุณนั่นเอง. ลองเปืดกว้างไม่ปิดกั้น ลองอยู่กับปัจจุบัน ลองหลุดพ้นจากปิติทางตำรา ทางการบังคับ ทางกุสโลบายก่อนเถิด ลองมีองค์ธรรมแบบพึ่งพาตนเอง ไม่พึ่งพาบุญบารมี นักบวชก่อนเถิด. ลองก่อนอย่าเชื่อ ลองมองที่หลักฐาน และพยาน ทั้งอดีต และ ปัจจุบันเถิดว่า ผู้กตัญญูนั้น มีเท่าไร เป็นกี่เท่าของผู้ที่ปิดกั้น ปฏิเสธ หรือ อาจจะเนรคุณ ปัจจุบันให้จริง อย่าพูดลอยๆต่อไปเลย.

ด้วยความรัก และ ห่วงใยประเทศชาติ และ แผ่นดินครับ ขอให้แผ่นดินมีทิศทางที่กุศล กตัญญู แทนการมีแต่เนรคุณ และ อกุศลครับ