อนุสัญญาเกี่ยวกับคนไร้รัฐไร้สัญชาติ

Archanwell
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เกี่ยวข้องโดยตรง

1954 Convention Relating to the Status of Stateless Persons ซึ่งเริ่มมีผลเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ค.ศ.๑๙๖๐ อนุสัญญานี้ไม่ผูกพันประเทศไทยเพราะประเทศนี้มิได้ให้สัตยาบัน ในวันนี้ มีรัฐภาคีเพียง ๖๒ รัฐ

 1961 Convention on the Reduction of Statelessness ซึ่งลงนามเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ค.ศ.๑๙๖๑ และมีรัฐให้สัตยาบันจนมีผลเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม  ค.ศ.๑๙๗๕ อนุสัญญานี้ไม่ผูกพันประเทศไทยเพราะประเทศนี้มิได้ให้สัตยาบัน รัฐภาคีเพียง ๓๖ รัฐ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Archanwell#Stateless&Nationalitylessความเห็น (0)