ในการดำเนินการจัดการความรู้ ตามแผน KM ของจังหวัด มีฝ่ายเลขานุการ 2 คน คือ ออย กับ พี่ประสงค์ บุญเจริญ เจ้าของบล็อก KM เกษตร  ติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้น่ะค่ะ