เรียนรู้ ที่จะต้องป้องกัน

อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอ

       เมื่อวานเวลาประมาณทุ่มเศษ บริเวณที่พักที่หนูเคเอ็มอาศัยอยู่ ได้เกิดอุบัติเหตุรถชน (รถตู้ชนมอเตอร์ไซด์) ผู้หญิงที่ขับรถมอเตอร์ไซด์ เสียชีวิตทันที

       ได้หยิบยกเอาเรื่องราวของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมาเพื่อที่จะให้เรา ๆ ท่าน ๆ ตระหนักว่าอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้เสมอ หากเราดำเนินชีวิตตั้งอยู่บนความประมาทคะ

       วิธีป้องกันมีหลายวิธี เช่น สวมหมวกนิรภัย ทุกครั้งเมื่อขับรถมอเตอร์ไซด์ (กรณีผู้หญิงที่เสียชีวิตข้างต้นไม่สวมหมวกนิรภัยคะ) หรือไม่ขับ/ขี่ รถเร็วเกินอัตราที่กำหนด หรืออื่น ๆ อีกหลายวิธีที่จะป้องกัน

        "เรียนรู้ที่จะป้องกัน ดีกว่ากลับมาแก้เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างสายเกินไป"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)