บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน ๒๒ มี.ค. ๒๕๕๔

ประชุมรับนโยบายการปฏิบัติงานที่ ณ กศน.ตำบลนาข่า

๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔  ช่วงเช้า ร่วมประชุมบุคลากร กศน.อำเภอมัญจาคีรี  วางแผนการปฏิบัติงาน ณ กศน.ตำบลนาข่า เพื่อรับผู้ตรวจราชการแผ่นดิน  ดร.อกนิษฐ์  คลังแสง ณ่ กศน.จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ และเตรียมการจัดนิทรรศการ กศน.อำเภอมัญจาคีรี  ในช่วงบ่าย ที่ กศน.จังหวัดขอนแก่น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.ตำบลคำแคนความเห็น (0)