สืบเนื่องจากบทความ ประสบการณ์ใช้เครื่องดำนาครั้งแรกในชีวิต  นับจากวันที่ 13 -14  พ.ย. 53  จนถึงวันนี้ (ที่เก็บภาพนี้มา) รวมเวลาได้ 4 เดือนพอดี  ข้าวพันธุ์เฉี้ยง ที่ผมดำไว้ก็ได้ผลผลิตอย่างที่เห็นในภาพครับ  ไม่ใส่ปุ๋ย ไม่มียาฆ่าแมลงแม้แต่หยดเดียว  ผมทำบนพื้นที่ประมาณ 2-3 ไร่

       จากพื้นที่ประมาณ 2-3 ไร่ ข้าวสุกไปแล้วประมาณร้อยละ 50 ที่เหลือยังไม่สุก  เหตุที่สุกไม่พร้อมกันเพราะว่าเพลี้ยลงช่วงหลังจากดำประมาณ ๒ สัปดาห์ครับ ข้าวชะงักการเติบโตไปบางส่วน แต่ผมก็ไม่ใช้ยา ปล่อยให้ธรรมชาติเขาจัดการกันเอง ส่วนที่ชะงักไปก็เติบโตไล่หลังมา ก็อย่างที่บอกครับ ว่ามันช้ากว่าประมาณ 2-3 สัปดาห์ครับ ดูภาพล่างซิครับ ข้าวปลูกพร้อมกัน แต่บางส่วนก็ยังไม่ออกรวงเลยครับ

       หลังจากถ่ายรูปเก็บไว้ เมื่อวันเสาร์-อาทิตย์ที่ผ่านมา (26-27 มี.ค.54) ผมก็ลงมือเกี่ยวข้าวบางส่วนที่เริ่มสุกแล้วครับ ที่เหลือก็ต้องรอให้ออกรวงให้เต็มก่อน