งานวิจัย:การดำเนินชีวิตของหญิงบริการบาร์เบียร์


วิถีการดำเนินชีวิตประจำวันของหญิงบริการบาร์เบียร์ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

เมื่อคืนที่ผ่านมาได้เขียนร่าง บริบทของหญิงบริการบาร์เบียร์ อำเภอเกาะช้าง ซึ่งเป็นฉบับแรก ที่พร้อมจะทำการแก้ไขได้ตลอดเวลา รายละเอียดดังนี้

ลักษณะการดำเนินชีวิตของหญิงบริการบาร์เบียร์ในพื้นที่อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด การดำเนินชีวิตประจำวันในแต่ละวันไม่มีความแตกต่างกันมากนัก เนื่องจากหญิงบริการบาร์เบียร์ส่วนใหญ่ที่มาทำงานจะมีภูมิลำเนามาจากต่างจังหวัด เมื่อเข้ามาทำงานในบาร์เบียร์ของอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด หญิงบริการบาร์เบียร์เหล่านี้จะเช่าหอพัก หรือบ้านเช่า พักอาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มกับเพื่อนๆ ที่มาทำงานบาร์เบียร์ด้วยกัน หรือบางคนที่รู้จักเพื่อนที่มาทำงานบาร์เบียร์อยู่ก่อนแล้วก็จะมาอาศัยอยู่รวมกับเพื่อน แต่ก็ยังมีบางคนที่เช่าหอพักอยู่คนเดียว หรือบางคนก็เช่าอยู่กับแขกประจำที่เป็นชาวต่างชาติที่มาอยู่นาน ส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณ ๓ เดือน ห้องเช่าหรือบ้านเช่าที่หญิงขายบริการบาร์เบียร์เช่าพักอาศัยอยู่จะอยู่ใกล้ๆสถานที่ทำงาน ใกล้เพื่อนๆที่ทำงานในสถานบริการบาร์เบียร์ที่สังกัดอยู่ หรือไม่ก็เพื่อนที่มาจากบ้านเดียวกัน เพราะว่าสามารถติดต่อกับเพื่อนในยามเหงา หรือมีเรื่องเดือดร้อนต้องการให้เพื่อนช่วยได้ ห้องพักที่หญิงขายบริการบาร์เบียร์เช่าพักมีราคาตั้งแต่ ๒,๐๐๐ บาท ถึง ๓,๐๐๐ บาท การเลือกเช่าห้องพักของหญิงบริการบาร์เบียร์ขึ้นอยู่กับรายได้ที่ได้รับในแต่ละเดือน หรือขึ้นอยู่กับแขกที่หญิงบริการบาร์เบียร์ติดต่ออยู่ การเลือกห้องพักใกล้ที่ทำงานก็เพื่อความสะดวกในการเดินทางมาทำงานในช่วงเวลาค่ำๆ นอกจากหญิงบริการบาร์เบียร์จะติดต่อกับแขกในช่วงเวลากลางคืนแล้ว ยังมีช่วงเวลากลางวันที่หญิงบริการบาร์เบียร์เหล่านี้จะทำหน้าที่ในการพาแขกท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆบนเกาะช้างอีกด้วย บางครั้งจึงเป็นการตกลงกับแขกในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆ แต่โดยส่วนใหญ่จะเป็นอัตราเหมาจ่ายที่ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของหญิงบริการเหล่านี้ในการพาเที่ยวสถานที่ต่างๆ

          ในแต่ละวันหญิงบริการบาร์เบียร์ เริ่มเข้ามาทำงานในสถานบริการบาร์เบียร์เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ นาฬิกา และต้องทำงานไปจนกว่าจะไม่มีแขกอยู่ในร้าน และหลังเลิกงานแล้ว หญิงบริการบาร์เบียร์เหล่านี้จะออกไปเที่ยวกับแขกตามสถานที่จัดงานปาร์ตี้ต่างๆที่สลับกันจัดงานในแต่ละวัน  ถ้าหญิงบริการบาร์เบียร์ที่อยู่ในร้านแล้วไม่ได้แขกหรือไม่มีแขกเข้ามาในร้านใกล้ๆเที่ยงคืน ก็จะออกมาจับแขกหรือหาแขกยังสถานที่จัดงานปาร์ตี้ สถานที่จัดงานปาร์ตี้ประจำวันจะหมุนเวียนกันไปตามวันตามที่ตกลงกันในชุมชนย่านนั้นๆ

          หญิงบริการบาร์เบียร์ที่ไม่มีแขกก็จะจับกลุ่มรวมตัวกันไปเที่ยวในสถานที่จัดงานปาร์ตี้ และมองหาแขก ขาจร หรือจับแขกตามสถานที่จัดงานปาร์ตี้เหล่านี้ที่ยังเปิดให้บริการอยู่ และสถานที่นั้นต้องเป็นสถานบริการที่มีแขกชาวต่างชาตินิยมไปเที่ยวด้วยเช่น แชนดี้ บาร์, สบาย บาร์, เค ซี บาร์ เป็นต้น ที่เปิดให้บริการจนถึงสว่าง กว่าที่หญิงขายบริการจะกลับมานอนพักผ่อน นอนหลับได้ก็เป็นเวลา ๐๕.๐๐ นาฬิกาหรืออาจยาวไปจนถึง ๑๐.๐๐ นาฬิกาก็มี  ส่งผลทำให้หญิงบริการบาร์เบียร์เหล่านี้ตื่นนอนไม่เป็นเวลา หญิงบริการบาร์เบียร์ตื่นนอนโดยประมาณ ๑๓.๐๐ นาฬิกา บางคนอาจตื่น ๑๕.๐๐ นาฬิกา แต่โดยส่วนมากไม่เกินไปจากนี้ เพราะว่าหญิงบริการบาร์เบียร์จะต้องเริ่มไปทำงานใหม่อีกครั้งในเวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา 

          หญิงขายบริการบาร์เบียร์ที่มีแขกประจำก็ได้มีการนัดหมายพาแขกเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆบนเกาะช้าง หรืออำเภอใกล้เคียง หญิงบริการบาร์เบียร์บางคนแขกอาจเช่าเหมาให้พาท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในประเทศไทย ขึ้นอยู่กับการตกลง ความต้องการของแขกนั้นๆ โดยที่แขกจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้กับหญิงบริการบาร์เบียร์เหล่านี้ รวมถึงค่า “Pay Bar” ที่ต้องจ่ายให้ทางร้านเมื่อหญิงบริการบาร์เบียร์ต้องการที่จะหยุดงานไปกับแขก

          หญิงบริการบาร์เบียร์ที่ไม่มีแขกในช่วงเวลากลางวัน มักนัดเพื่อนทำอาหาร พูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวของตนที่ได้พบมาในแต่ละวันที่ห้องพักของใครคนใดคนหนึ่ง บางครั้งก็นัดเพื่อนเที่ยวตามชายหาด เล่นน้ำทะเล การไปเดินเล่นตามชายหาดของหญิงบริการบาร์บียร์ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์อะไรโดยตรงเป็นการพักผ่อนมากกว่า

          หญิงบริการบาร์เบียร์ที่เข้ามาทำงานใหม่ๆ ยังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ ทำให้มีปัญหาในการสื่อสารกับแขก ดังนั้นในช่วงแรกที่หญิงบริการบาร์เบียร์จึงให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษค่อนข้างมาก บางคนก็ซื้อหนังสือภาษาอังกฤษมาอ่านเพิ่มเติม หญิงบริการบาร์เบียร์บางคนก็ขอให้เพื่อนที่ตนเองสนิทด้วยช่วยสอนภาษาอังกฤษให้ เหตุเพราะว่าการทำงานที่บาร์เบียร์ ในอำเภอเกาะช้าง การพูดภาษาอังกฤษมีความสำคัญ จะพูดได้หรือไม่ได้นั้นมีผลต่อรายได้ที่หญิงบริการบาร์เบียร์จะได้รับ ถ้าหญิงบริการบาร์เบียร์พูดภาษาอังกฤษได้ดี สามารถสื่อสารกับแขกได้เข้าใจ แขกก็จะเลี้ยงดื่มหญิงขายบริการบาร์เบียร์ที่มานั่งคุยด้วย และการพูดภาษาอังกฤษได้หมายถึงการขอความเห็นใจจากแขก การต่อรองค่าตัว รวมถึงการต่อรองในเรื่องอื่นๆด้วย

          เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ นาฬิกา หญิงบริการบาร์เบียร์เริ่มทยอยกันมาทำงานยังสถานบริการบาร์เบียร์ โดยนั่งประจำตามสถานบริการบาร์เบียร์ที่ตนเองสังกัดอยู่ ในเวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา ซึ่งเป็นช่วงเวลาหัวค่ำ แขกยังไม่เข้ามายังสถานบริการบาร์เบียร์ไม่มากนัก ช่วงนี้เวลานี้หญิงบริการบาร์เบียร์มักจะชวนกันมากินข้าวร่วมกัน บางบาร์เบียร์ก็จะแบ่งกันไปกินข้าว ช่วงนี้หญิงบริการบาร์เบียร์มักจะชวนกันคุยถึงเรื่องราวต่างๆเช่นออกไปกับแขกเมื่อคืนเป็นอย่างไรบ้าง แขกคนนี้ดีไหม และตนเองได้อะไรจากแขกบ้าง  เมื่อแขกเริ่มเข้ามาในร้านบาร์เบียร์ หญิงบริการบาร์เบียร์ก็จะออกมานั่งรับแขกที่หน้าบาร์ของตน โดยหญิงบริการบาร์เบียร์จะคุยกับแขกไปสักพัก ถ้าแขกยังไม่เลี้ยงเครื่องดื่ม (ดริ้ง)(ลูกค้าจะเป็นคนสั่งเครื่องดื่มให้หญิงบริการบาร์เบียร์เพื่อให้มานั่งด้วย หรือเรียกโดยทั่วไปว่า “ค่าดริ้ง” (drink))  ถ้าแขกยังไม่เลี้ยงดริ้งหรือเครื่องดื่มหญิงบริการบาร์เบียร์ก็จะออกมาจากแขก ถ้าแขกยังอยู่ในร้านบาร์เบียร์จะมีหญิงบริการบาร์เบียร์มาคุยเป็นเพื่อนแขก หมุนเวียนกันไป จนกว่าแขกจะพอใจหรือแขกได้ออกไปจากบาร์เบียร์

          หลักเลิกงานหญิงบริการบาร์เบียร์ที่ได้แขกก็จะออกไปกับแขกของตน บ้างก็ออกไปเที่ยวต่อตามสถานบริการอื่นๆ หรือไม่ก็ไปโรงแรมที่แขกพักอยู่ ส่วนหญิงขายบริการที่ไม่ได้แขกจากบาร์เบียร์ ซึ่งอาจจะเกิดจากความไม่พึงพอใจในตัวแขกที่อยู่ในบาร์เบียร์ หรือไม่มีแขกมาสนใจในตัวหญิงขายบริการก็ตาม หญิงขายบริการเหล่านี้จะชวนกันไปเที่ยวยังงานปาร์ตี้ที่มีแขกชาวต่างชาติไปเที่ยวเพื่อหาแขกหรือจับแขกขาจรตามสถานที่จัดงานปาร์ตี้ต่างๆในเกาะช้าง หญิงบริการบาร์เบียร์ได้เข้าไปซื้อเครื่องดื่มโดยใช้เงินของตนเอง ในระหว่างนี้ก็จะมองหาแขกไปพร้อมๆกัน การหาแขกนอกบาร์เบียร์ของหญิงบริการบาร์เบียร์นั้นเป็นการเที่ยว การพักผ่อน และสร้างความสนุกสนานให้กับหญิงบริการบาร์เบียร์มากกว่าที่จะเป็นการทำงาน เพราะถ้ายังหาแขกไม่ได้ ก็จะไม่ทำให้หญิงบริการบาร์เบียร์มีอาการหงุดหงิด ดังนั้นเมื่องานปาร์ตี้ปิดหญิงบริการบาร์เบียร์เหล่านี้ก็จะแยกย้ายกันไปพักผ่อนกลับที่พักของตนหรือบางคนก็ไปนอนค้างยังห้องพักของหญิงบริการบาร์เบียร์คนใดคนหนึ่ง

คำแนะนำจากที่ปรึกษา ได้แนะนำให้ปรับการเขียนเนื้อหาเสียใหม่ โดยมี ตรีม ดังนี้

  • วิถีชิวิตทั่วไป (จากตื่นนอนถึงกลับเข้านอน)
  • ชีวิตการทำงานในบาร์เบียร์
  • ชีวิตสังคมนอกบาร์เบียร์

(ต้องไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ตื่นนอน แต่งตัว ไปพูดคุยกับเพื่อน การเตรียมตัวทำงาน)

พี่Supat Somjitsakul ก็ได้เสนอแนวทางการสร้างตรีม ดังนี้

Supat Somjitsakul
 ผมเสนอแนวทางในการอ่านเพื่อ กำหนด theme ข้อค้นพบจากการวิจัยมาให้ดั งนี้ครับ(จากการสรุปบทเรียนในการฝึกของ อ.ทวีศักดิ์) อาจารย์กล่าวว่า การอ่านเพื่อกำหนด theme - เป็นการอ่านเ...พื่อสรุปเป็นหัวเรื่องว่า เป็นประเด็นอะไร มันเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง ดังนั้นต้องเห็นความเป็นทั้งหมดก่อนจึงกำหนดได้ (การอ่านต้องปลีกวิเวก แล้วค่อยรวบรวม )
- Foot Note เฉพาะข้อ 2,3 เป็นการ Remind งานในการบันทึก Field Note นั้นๆ
- การอ่านใส่ Code เป็นการอ่านเพื่อค้นหาข้อความที่มีความหมายเทียบเคียงกับคำจำกัดความที่กำหนดไว้ การตัดข้อความเพื่อใส่รหัสนั้นต้องมีความหมายไปในทิศทางเดียวกัน หากข้อความนั้นมันแย้งในทีก็ให้แยกออกจากกันแล้วจึงใส่รหัส(เดียวกัน)
หมายเลขบันทึก: 432543เขียนเมื่อ 24 มีนาคม 2011 10:06 น. ()แก้ไขเมื่อ 3 มิถุนายน 2013 13:25 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (1)

ขณะนีืมีปัญหาเกิดขึ้นกับกลุ่มอาชีพของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบาร์เบียร์ที่เกาะช้าง จึงขออนุญาตนำไปเผยแพร่ให้ผู้อ่าน www.kohchangnews.com และ นสพ.เกาะช้างนิวส์ เพราะเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะด้านองค์ความรู้ ทางวิชาการ ที่น่าเชื่อถือ หากขัดขัองกรุณาแจ้งให้ทราบด้วย

ขอขอบคุณลาวงหน้ามา ณ ที่นี้

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี