เปลี่ยนชื่อบล๊อกใหม่

         ได้เวลาเสียที่ ที่ต้องเปลี่ยนชื่อบล๊อกใหม่ จากที่ได้ย้ายมาทำงานในสถานที่ใหม่ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๕๓ ผ่านไป ๑๐ เดือนแล้ว ยังไม่ได้เริ่มเขียนบันทึกเรื่องราวต่างๆที่มาปฏิบัติงานที่นี่เลย

เปลี่ยนใหม่ดังนี้

 • ครูพยาบาลกับการเรียนการสอน (435 บันทึก)
 • งานของครูพยาบาลนอกเหนือจากการสอน (214 บันทึก)
 • ครูพยาบาลกับเรื่องเล่า ประจำวัน (679 บันทึก)
 • ครูพยาบาลกับดนตรีไทย (83 บันทึก)
 • ครูพยาบาล ประชุม อบรม สัมนา (38 บันทึก)
 • ครูพยาบาลกับงานฐานข้อมูล (0 บันทึก)
 • ครูพยาบาลกับภาระงาน (46 บันทึก)
 • ครูพยาบาลรักการอ่าน (8 บันทึก)
 • ครูพยาบาลกับงานวิจัย (19 บันทึก)
 • ครูพยาบาลพาเที่ยว (0 บันทึก)
 • รวมทั้งหมด ๑๐ บล๊อก

      จะได้เวลาเขียนอีกแล้วครับ...จะพยายามเขียนให้สม่ำเสมอทุกๆวัน

  บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่า ประจำวัน  ความเห็น (0)