วันนี้ได้สรุปรายรับ - รายจ่ายหลักสูตร" HA 301:HA สำหรับหัวหน้าหน่วยงาน/ผู้ประสานงานคุณภาพ ระหว่างวันที่ 26-28 กค.49 และคีย์ข้อมูลเบิกจ่ายด้วย