• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

การจ้างลูกจ้างชั่วคราว

  คำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว  

คำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้, โครงการ

- หนังสือรายงานการเข้าปฏิบัติงานของคณะ หน่วยงาน

- ตรวจสอบเอกสารการรายงานตัว

- เอกสารทุกฉบับมีลายเซ็นต์ทุกฉบับและใบรับรองแพทย์

- คีย์ข้อมูลลูกจ้างลงฐานข้อมูล ตรวจสอบหมายเลขประจำตัว

- ทำคำสั่งจ้าง เสนอหัวหน้างานบริหารงานบุคคล เพื่อนำเสนอลำดับต่อไป

- การเสนอเซ็นต์จะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการไม่เกิน 15 วัน

หากพบว่าเอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนดำเนินการติดต่อกับคณะหน่วยงาน ภายใน 5 วันทำการ

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  คำสำคัญ (keywords): ปานไพร บูโฮม 
  หมายเลขบันทึก: 43110
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)