การจ้างลูกจ้างชั่วคราว

  ติดต่อ

  คำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว  

คำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้, โครงการ

- หนังสือรายงานการเข้าปฏิบัติงานของคณะ หน่วยงาน

- ตรวจสอบเอกสารการรายงานตัว

- เอกสารทุกฉบับมีลายเซ็นต์ทุกฉบับและใบรับรองแพทย์

- คีย์ข้อมูลลูกจ้างลงฐานข้อมูล ตรวจสอบหมายเลขประจำตัว

- ทำคำสั่งจ้าง เสนอหัวหน้างานบริหารงานบุคคล เพื่อนำเสนอลำดับต่อไป

- การเสนอเซ็นต์จะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการไม่เกิน 15 วัน

หากพบว่าเอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนดำเนินการติดต่อกับคณะหน่วยงาน ภายใน 5 วันทำการ

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 43110, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ปานไพร#บูโฮม

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)